Perşembe , Aralık 7 2023
Home / Makaleler / ABD’NİN YENİ IRAK-ORTADOĞU PLANI, MUHTEMEL GELİŞMELER VE TUTUMUMUZ

ABD’NİN YENİ IRAK-ORTADOĞU PLANI, MUHTEMEL GELİŞMELER VE TUTUMUMUZ

ABD’NİN YENİ IRAK-ORTADOĞU PLANI, MUHTEMEL GELİŞMELER VE TUTUMUMUZ

Gelişmeler ve yapılmak istenilenler iyi irdelendiğinde; ABD’nin Irak ve Ortadoğu’da yeni bir plan yerine, yürürlükteki plana bir nevi balans ayarı yapmaya çalıştığı görülür. ABD’nin yıllar öncesinde şekillendirdiği, Avrasya üzerinde egemenlik kurma stratejisinde ve bunun alt versiyonu olan Büyük Drtadoğu Projesi’nde (BOP) bir değişiklik yok. Strateji ,yeni taktiklerle hayata geçirilmek isteniyor. Irak’ta ve önemlisi Ortadoğu’da ABD’nin çekilmek gibi bir planı yok, tersine yeni savunma bakanı Robert Gates katıldığı ilk NATO toplantısında; “Ortadoğu’daki tüm ülkelere bu bölgede ve Irak’ta uzun süre kalacağımızı anlatmaya çalışıyoruz” diyor. O halde ABD rejimi adına “yeni plan” dediği yönelişiyle ne yapmak istiyor.
1- Bush, son ay’larda sık sık “Irak’ta hata yaptığımızı kabul ediyorum” derken neyi kastediyor, neleri değiştirmek istiyor?
Birincisi hatırlanacağı gibi ABD, Irak’ı işgal edip Baas rejimi devrildiğinde, yeni rejimin yada iktidarın hangi bileşenli olacağı en çok tartışılan konuların başında geliyordu. Yeni iktidar şekillenirken; ABD yönetimi ısrarla, Baas rejiminin siyasi, askeri yöneticileri ve hatta Baas partisinden tek bir üyeye bile yer vermemeyi diretti ve yeni iktidar öyle şekillendi. İktidar dışı bırakılan ve ağırlıklı Sunni Arap olan Baas rejiminin dinamikleri ise başka faktörlerle ama en çok da bu nedenle ABD işgaline karşı direnişin önemli bir bileşeni oldular. Bush’un “hata yaptık” dediği sorunların başında bu geliyor.
İkincisi; dile getirilen diğer “hata” birincisi ile doğrudan bağlantılı ve yaptıklarının Irak ve Ortadoğu’da genelde Şiilerin özelde İran’ın güçlenmesine yol açtığını itirafıdır. Çünkü Ortadoğu’da ve genelde İslam coğrafyasında Sunni-Şii dengesinin Şiilerden yana dönmesi; hem yıllardır , ABD-İngiliz emperyalizminin işbirlikçileri olan S.Arabistan, Ürdün, Mısır gibi Sünni Arap rejimlerini ve İsrail siyonizmini rahatsız etmiş hem de tarihsel kökleri İsmailiye hareketine (ki bugün Şii hareketi ilerici,devrimci bir nitelik taşımaz) dayanan Şii militanlığının güçlenmesi, emperyalist ve bölge devletlerini tedirgin etmiştir. ABD bir nevi “Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olma” misali sadık müttefikleri olan Sünnilerin etkinliğinin tehlikeye girmesiyle yüzleşti.
Ek olarak, Latin Amerika’daki sol milliyetçi ve sosyalist iktidarlarla İran islam rejimi arasındaki dayanışma; Lübnan Hizbullah’ından bir yetkilinin “Che cennete gitmeyecek de Kral Fahd mı gidecek” türünden vurgu ve elbette İsrail prestijini ciddi sarsan Hizbullah’ın Lübnan direnişi ve nihayet son aylarda tartışılan sol ile islam ittifakkı gibi gelişmelerin bütünü dikkate alındığında; ABD, İngiliz ve İsrail bloku’nu Şiilere karşı harekete geçirdi.
Yeni planda Şiilere karşı tutum geliştirirken, ABD bir taşla iki kuşu birden vurmanın hesabı içinde. Bu tehlikeli hesap, bir yandan İran Şii islam rejimi başta olmak üzere şiileri hedef alırken, diğer yandan Şiilere karşı Sünni ekseni oluşturma çabasıyla islam coğrafyasında kökleri çok gerilere dayanan Şii-Sünni çatışmasını bölge düzeyinde derinleştirmeyi amaçlıyor.
Patriot füzelerinin Körfez ülkelerine konuşlandırılması; İran ve Suriye sınırına ABD askeri gücünün yerleştirilmesi yani Irak üzerinden İran ve Suriye’ye dönük savaş hazırlığı; Mısır, S.Arabistan, Kuveyt, B.A. Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Umman ve Ürdün’ü kapsayan Sünni eksenin yaratılması; Kürtlere, İran ve Suriye yani Şii rejimlerle “ilişkilerinizi kesin” baskısının somut adımı olarak Erbil’deki İran konsolosluğu’nun ABD’li askerlerce basılmasıyla “İran’dan uzak durun” mesajının verilmesi; Irak’ta Şii egemenliğini zayıflatmanın ilk adımı olarak Muktedir el Sadr liderliğindeki Bedir Tugayları’na dönük saldırı ,tutuklama adımları ve Irak’taki Şii ağırlıklı hükümete bu doğrultuda yapılan baskılar…. Bu vb. adımlarla ABD-İsrail bloku İran’ı tahrik etmenin ötesinde provoke edip, ABD hedeflerine doğrudan yada dolaylı bir eyleme yönlendirmek ve dönüp Dünya kamuoyuna, “işte gördünüz ilk saldırarak savaşı başlatan İran oldu” dedirtmek gibi bir planın ip uçları da var!
2- ABD-İsrail bloku; islam coğrafyasında Şii Hilali’nin, Irak’ta ise Şiilerin egemenliğini kırmaya yönelirken birden fazla veri ve çelişkiyi kullanmayı planlıyor.
a) Bunların başında İran-Suriye eksenini bozmayı hedefliyorlar. Bu amaçla İsrail-Suriye ilişkilerinin iyiliştirilmesi ve bununla bağlantılı Filistin sorununun en azından ateşinin düşürülmesi düşünülüyor. Zira Filistin sorunu çözümlenmeden Irak’ta “istikrar” sağlanamaz, İran’a dönük hedeflerini hayata geçiremez.
b) “Medeniyetler Çatışması” tezi tutmadı; İslam coğrafyasında Sünni-Şii çatışmasını derinleştirerek hem halkları kendi aralarındaki kanlı çatışmalarla yorup güçten düşürmek hem de Robert Gates’in belirttiği “uzun süre kalacağız” hedefinin varlık gerekçelerini süreklileştirmek istiyorlar. Çünkü şu an Irak’ta örgütler, hareketlerle sınırlı Sünni-Şii çatışması, bölgede devletler arası çatışmaya dönüşür, dönüştürülürse; genel de islamın islamı özel de Arabın Arabı katletmesine yol açacak kanlı bir savaş olur ki bu en başında siyonizmin ve böl-parçala-yönet siyasetini izleyen ABD’nin işini kolaylaştıracaktır. Dahası bir yandan Şii ekseninin başını çeken İran, diğer yandan yaratılmak istenen Sünni eksenin başına ise Türkiye çekilebilirse (ki ABD’nin Türkiye ile ilişkilerinde Kürt sorununuda etkileyecek buna dönük hesaplar var) ABD, stratejik hedefleri bakımından uygun bir siyasal iklimi yaratmış olur. Bu durum Kürt ulusal hareketini de ciddi etkileyecek bir gelişme olacaktır. Çünkü Türkiye’nin Sünni eksene çekilmesi durumunda; başta Güney Kürdistan olmak üzere genel de Kürt ulusal hareketinin, özel de Kerkük’ün geleceğini ciddi etkileyecek gelişmeleri içerecektir. Böylesine muhtemel gelişmeler karşısında ABD Kürt hareketini bir kez daha yüzüstü de bırakabilir, tersine Kürtler üzerinden savaşı başta İran, Suriye olmak üzere bölgeye yayma arayışına da girebilir.
c) ABD’nin Irak üzerinden bölgeye dönük uzun vadeli hesapları olduğu ve Avrasya stratejisinin bir gereği olarak Irak’ta kaybetmemek için herşeyi göze alacağı açık. Ayrıca Irak’ta yenilip gitmek, İran-Suriye Şii ekseninin kazanması demektir. Bu ABD’nin yenilgisi olacağı kadar; S.Arabistan, Kuveyt, Ürdün gibi Sünni rejimler içinde ciddi bir tehdit olacaktır. S.Arabistan’ın ABD’nin “yeni Irak planı” çerçevesinde Irak’a asker gönderme hazırlığında olması bu tehdit algılamasından geliyor. ABD’nin Irak’ta Şii egemenliğini Sünnilerle dengeleyecek yeni planına Sünni Arap devletlerinden destek gelmesi de bu algılayışın ürünüdür.
d) Bir süredir basına yansıyan, Bush ile El Maliki (Irak’ın Şii kökenli Başbakan’ı) arasındaki sert tartışmaların temelinde, Irak’ta ABD’nin Şii egemenliğini Sünnilerle dengeleme, dolayısıyla eski Baasçılar da dahil, Sunnilerin ordu ve polis başta olmak üzere yönetimde yer almalarına yeşil ışık yakma ile paralel Şii milisleri hedefleyen operasyonlar bulunuyor.
El Maliki’nin temsil ettiği Şii hükümeti ve hatta muhalefeti ise, ABD’nin tersine; Arap da olsalar Sünni “hasımları” ile iktidarı paylaşmak istemiyorlar. Tersine Irak’ta petrol başta olmak üzere zenginlik kaynakları üzerinde Şii egemenliğinin pekiştirilmesini hedefliyorlar. Hatta El Maliki’nin temsil ettiği Irak Şii’leri; ABD ve koalisyon güçlerinin, Baas’çı ve genel de Sünni direnişçileri temizlemeyi, böylece Irak’ı Şii’ler için dikensiz gül bahçesi haline getirip kendilerine teslim etmeyi istiyorlar. Örneğin, El Maliki, “ABD bize silah verirse, 6 ay içinde direnişçileri (yani Sünni direnişçileri vb.) temizler ve böylece koalisyon güçlerinin varlığına gerek kalmaz” derken verdiği mesaj açıkça budur. ABD ve koalisyon güçleri ise tersine kendileriyle birlikte El Maliki’nin temsil ettiği Irak hükümetinin de başta Mukteda El Sadr’ın denetlediği güçler olmak üzere Şii milislere karşı harekete geçmelerini istiyorlar. İstiyorlar ama, El Maliki’nin siyasi destekçilerinden birinin Sadr’ın meclisteki temsilcileri olduğunu dahası Maliki’nin kendisinin Şii militanlığından geldiğini ve önemlisi Irak Şiilerinin Memluklulardan bu yana Sünni egemenliğinden ilk kez kurtulduklarının ruh haliyle davrandıklarını unutuyorlar. El Maliki, ABD baskısı karşısında Şii milislere karşı harekete geçilip çoğu militanın tutuklandığını belirterek ABD ile müşterek hareket etme mesajı verse de; ABD-Şii ittifakı, ABD’nin yeni Irak planı üzerinde sorunlarla yüklüdür.
e)ABD Irak Ordusu’nun Irak’ta hakim olmasını iki nedenle istemiyor:
Birincisi; mevcut durumda Irak ordusunun hakim olması, Şiilerin egemenliğinin pekişmesine yol açması nedeniyle,
İkincisi; Irak Ordusu’nun direnişçiler karşısında başarılı hale gelmesi, ABD ve diğer işgal güçlerinin varlığını gereksiz hale getireceği nedeniyle de ABD istemiyor. Ayrıca ABD’nin Irak üzerinden muhtemel bir İran saldırısı, Şiilerin egemen olduğu Irak’ta sorunlarla yüklüdür. Zaten Mukteda El Sadr “ABD’nin İran’a dönük saldırısı halinde 60 bin kişilik güçlerini İran emrine vereceklerini” belirtmesi sadece sorunlardan biridir. ABD’nin yeni planında kendilerinin saldırı hedefinde olduğunu gören Sadr grubu, bir yandan El Maliki hükümetine dönük siyasi boykotlarını sona erdirerek ABD ile uzlaşma sinyalini verirken, diğer yandan da saldırılara karşı savunma hazırlıklarını sürdürüyorlar.
Irak ve Ortadoğu’da ABD karşıtlığı büyüyor, BOP çöküyor, Irak’ta kalmanın bedeli ağırlaşıyor ve önemlisi çıkmak ile kalmak açmazında sıkışan ABD yeni taktiklerle bunu aşmaya ve BOP’u yeniden canlandırmaya çalışıyor, fakat bu çok zor. ABD’nin kendi içerisinden de büyüyen muhalefet Irak’ta askeri varlığını uzun vadeli tutma hedefini zora sokuyor. Bütün bunlara rağmen, Bush yönetimi Irak’ta kalmanın ötesinde, savaşı bölgeye yayabilir. Sorunu küçültemeyen ABD, büyüterek çözmeyi hedefleyebilir ve böyle bir çılgınlık kendisiyle birlikte bölge halklarına da pahalıya mal olacaktır. Savaş bölgeyi bir kez sardıktan sonra, ABD aradan sıyrılarak hatta kaçıp giderek kendini kurtarabilir, ama halkların boğazlaşması uzun yıllar alabilir.
KKP, olarak önlenmesi gerekenin bu olduğuna inanır ve komünist, ilerici güçler buna dönük adımlar atmaya çağırır.

Türkiye’nin bölge politikası ve Kürtler

ABD ile Türkiye yönetimi arasında düşük yoğunluklu da olsa, son aylarda söz düellosu yaşanıyor. R. T. Erdoğan “koordinatörlük formülü çöktüğü”nü ilan etti. Ardından da ABD’den Kerkük referandumunun ertelenmesini istedi. Bu eksendeki tartışma da Erdoğan, “ABD on bin kilometre uzaktan gelip Irak’ın iç işlerine karışıyor da bizim sınır komşumuzun sorunlarıyla ilgilenmemiz neden iç işlerine karışma oluyor… Kusura bakmayın kendi güvenlik konularında Türkiye kendisi karar verir ve kimseye danışmaz” diye gürledi. Buna ABD’nin yanıtı gecikmedi; bir yandan “Kerkük referandumu Irak’ın bir iç sorunudur, kendisi karar verir” dedi ve “referandum zamanında yapılmalı” yönünde tutum alırken; diğer yandan ABD dışişleri bakanı Rice, 8 Sünni Arap ülkesiyle, “yeni Irak planı”na destek amaçlı toplantı yaptı. Bu toplantıda Sünni eksen adına komşu ülkeler “Irak’ın iç işlerine karışmayın” vurgusuyla İran ve Türkiye uyarıldı.
ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek gerilmesinin esas nedeni Kandil’deki PKK’nin varlığı ve buna ilişkin ABD’nin istenen tutum almaması değildir. Zaten Dışişleri bakanı Gül’ün MGK toplantısı ardından yaptığı açıklama da “en büyük tehdit Irak” derken de vurgu esas Kandil’deki PKK’ye değildi. Peki ne oldu da Irak Türkiye için en büyük tehdit oluverdi? Irak merkezli siyasi tansıyon neden birden yükseldi? Kerkük, Kürt Federe Devleti dolaysiyle Irak neden hızla Türkiye’nin en önemli iç siyaset konusu haline getirildi? Bu sorunlara yine sorularla yanıt arayalım:
Irak’ın parçalanma ihtimalinin büyümesi mi? Türkiye neden Irak’lılardan çok Irak’ın birliğini savunuyor? Petrol yasasının oylanmasının yaratacağı sonuçlar mı? Özellikle Kürt Federe Devleti’nin yönetimine petrolün geçme kaygısı mı? Kekük’te referandumun yapılmasıyla Kerkük’ün Kürt yönetimine geçme ve dolayısıyla Türkmen’lerin gelecek kaygısı mı? Eğer sorun Türkmen’lerin kaygısı ise, yıllarca Baas rejimince Kerkük’ün Araplaştırılması hedefiyle Türkmen (ve Kürt)lerin uğratıldığı zülme Türkiye neden tek söz söylemedi? Bugün Türkmenlerin gerek Kürt gerek Irak parlementosu’nda siyaseten temsil edilmeleri ve ana dilde eğitim hakkı başta olmak üzere kültürel hakları anayasal garantiye alındığı halde neden Türkmenler üzerinde siyaset yapılıyor? Kandil’de PKK’nin varlığı mı yada daha da önemlisi PKK ile Güneyli ulusal güçlerin yakınlaşması mı?
Son ay’larda Türkiye’nin Irak’ı birincil tehdit olarak algılanmasında, yukarıdaki sorunlamanın bütününün payı vardır, ama bu bütünün odaklandığı ana sorun ,genel de Kürt sorunu, özelde Kuzey Kürdistan’daki Kürtlerin geleceğidir. Kısacası Güneyli Kürtlerin devletleşmesi ve Kerkük’ün referandumla Kürt yönetimine dahil olması ve bunun genelde Kürtlerin özelde Kuzey Kürdistan’lı Kürtlerin siyasal yönelimleri üzerindeki muhtemel sonuçlarından duyulan korkudur. Ayının 40 hikayesinden 39’unun armutla ilgili olması misali, Türkiye’nin de Ortadoğu özelde Irak’a dönük 40 kaygısının 39’u Kürtlerle, özelde Kuzeyli Kürtlerle dolayısıyla Türkiye devletinin kendi geleceği ile ilgilidir. Yoksa Türkiye Irak’ın parçalanmasına üzülmek bir yana tersine sevinir. Çünkü daha dün güçlü bir Irak’ı kendisi için tehdit olarak gördüğünü biliyoruz.
Esas kendisinin gelecek kaygısı nedeniyle Irak’ın geleceğinden kaygı duyuyor. Bu amaçla TBMM’de Irak üzerinde genel görüşme açıldı ve gizli oturumda, Güney Kürdistan’a askeri seçenek başta olmak üzere müdahale ele alınacaktır. Gizli oturumda nasıl bir karar çıkacak belli değil, ancak genel siyasal iklim, müdahale yönünde şekillendiriliyor. Türkiye, 80 yıldır Kürt ve ulusal azınlıklar sorununda izlediği yanlış siyasette ısrar ederse bu, Kürt ve Türk halkı başta olmak üzere bölge halklarına pahalıya mal olacaktır. Bilinen deyimdir; “kurda sormuşlar boynun neden kalın, kendi işimi kendim çözerim” demiş. Eğer Türkiye’nin bizzat kendi red ve inkar siyasetini inatla sürdürüp Kürt sorununda ciddi yeni açılımlar geliştirmezse; hatta kendi iç sorununu baskılamak için diğer Kürdistan parçalarına müdahaleye kalkarsa; hem Kürdistan’ın farklı parçalardaki Kürt halkını bizzat kendi politikaları sonucunda birleştirir hem de başka ülkelerin iç işlerine doğrudan müdahaleyle dış güçlerin özelliklede ABD gibi emperyal güçlerin de Türkiye’nin iç işlerine müdahalesine davetiye çıkarmış olacaktır.
KKP, olarak, böyle bir siyasetle Türkiye’nin bölgede rol üstlenemeyeceği, üstlenmeye kalkarsa evdeki bulgurdan da olmayla yüzyüze geleceğine inanıyor ve bu kör siyasete karşı herkesi tavır almaya çağırıyoruz.

MİT Raporunun Yankıları..

MİT raporunda ve müsteşar Emre Taner’in basın açıklamasında şunlar dikkat çekiyor:
“Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu arasında bir iç hat pozisyonuna sahip ve ayrıca bu pozisyon kademeli olarak Orta Asya’ya açılan alanlarla da bağlantılıdır.” Türkiye bu alanda “merkezi pozisyon kazanıyor”, “Bulunduğumuz dönem gelecekte birçok ulus devlet ve milletin hızlı bir şekilde tarih maratonunu kaybetmeye başladığı süreci anlatacaktır…. bir çoğu ulusal egemenliklerini büyük oranda yitireceklerdir”. 21.yy ilk çeyreğindeki gelişme “bir yüzyıla damgasını vuracak nitelikte”; 21.yy’da istihbaratın önemi artıyor,”istihbaratın dışa-bölgeye-dünya’ya dönük yönünün güçlendirilmesi” ve “Türkiye gerek stratejik, gerek jeopolitik önemi nedeniyle kendisini olayların akışına bırakmamalı, bekle-gör, tavır al taktiği ile kendini sınırlama lüksüne sahip değildir…. yanlız savunma pozisyonunda olmak Türkiye şartları nedeniyle kabul edilemez” deniliyor.
Rapor ve devamında yapılan tartışmalar ilginç tutum ve yönelimlere yol açtı.
a- Deniz Baykal’lı CHP; MİT’in “yalnız savunma pozisyonunda olmak kabul edilemez”, “birçok ulusal devlet ve milletin hızlı bir şekilde tarih maratonunu kaybedeceği” gibi vurgularından hareketle “eyvah ulus devlet elden gidiyor savunma yok saldırıya geçelim” sonucunu çıkardı. Baykal bunu çıplak olarak şu sözlerle ifade etti; “barışçıl çözümün artık şansı yoktur”, “Kuzey Irak’a askeri müdahale sağlayacak bir meclis yetkisini CHP destekleyecek”tir. Kör milliyetçilik tam da buna denir. Kısacası Baykal’lı CHP’nin MİT raporuna ilişkin algılayışı budur. Bunda CHP’nin AKP’yi seçim sürecinde sıkıştırma taktiğinin de rolü vardır.
b- AKP ve esas Erdoğan’ın danışmanlarının ise bir süreden beri “stratejik derinlik” yada “yeni Osmanlılık” adı altında;
“ABD, küresel aktör, dünyayı Ortadoğu’dan başlayarak değiştiriyor. Bizde yanında yer alalım, bölgede etki alanımızı genişletelim. Eski Osmanlı topraklarına dönük yeni nüfus alanlarını oluşturalım” şeklinde özetlenebilir. AKP hem bundan hareketle hem özellikle de MİT raporundaki yönelimlerle paralel olarak bizzat Erdoğan defalarca “ABD ile Ortadoğu ve Irak konusunda müşterek hareket etmeye hazırız” diyerek Türkiye için “stratejik derinlik” adına rol alma talebinde bulundu. Fakat daha halen çözümlenmemiş sorun olan İran’a dönük politika başta olmak üzere başka bir çok nedenle ABD Türkiye”nin rol alma talebine açık yanıt vermedi. Somutta, ABD dışişleri bakanı C.Rice’nin 8 Sunni Arap ülkesiyle yeni Irak planını görüşürken, Türkiye çağrılmadı.
c- M.Ağar liderliğindeki DYP, belliki Ağar’ın geçmiş konumu nedeniyle MİT raporunu CHP’den oldukça farklı algılayıp yorumladı. Ağar zaten “dağda silah patlatacaklarına Ova’da siyaset yapsınlar” yada “Ortadoğu ve Kafkasya’ya uyarlanmış Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) modeli”ni çözüm olarak sunmuştu önceden. Ve MİT raporunun ardından “haydi ordu Kerkük’e” bayrağını açan CHP, MHP gibi kör şoven siyaset yerine Güney Kürdistanlı Kürt ulusal hareketi de dahil, bölgeye dönük “kaynaşmaya , bütünleşmeye ve bu sayede etnik tansiyonu düşürmeyi” amaçlayalım diyerek Kürt sorununda diyalog ve siyasi çözüm yönünde mesajlar verdi.
d- MİT raporunun ardından eski MİT yöneticileri de basının karşısına çıktı. Bunlardan biri eski Müsteşar Köksal Sönmez, Can Dündar ile görüşmesinde “Türkiye’nin Kürt sorununda kırmızı çizgileri aşıldı. Kürt devletiyle yaşamayı öğrenmeli” diyerek saldırı ve işgal yerine diyalog ve işbirliğini önerdi.
Diğeri, 41 yıl MİT’te görev yapan ve son olarak müsteşar yardımcılığından yeni emekli olan Cevat Öneş’ten gelen ilginç yorum ve görüşlerdi. Anayasal değişiklik dahil, 80 yıllık “ezberi bozan” açıklamalarından bazıları şöyle; “Türkiye barışını arıyor” adlı Kürt Konferansına izleyici olarak katılan Öneş; “Türkiye’nin bütünlüğü içinde bir çözüm arayışı öne çıkarıldı, seviyeli bir toplantıydı”, “Dağda ölen PKK’li de bizim vatandaşımız, kardeşimiz, PKK Türkiye’nin realitesidir”. “Anayasa’daki Türklük tanımının da değiştirilmesi gerekiyor”, “Çağrıda sezinlediğim içtenliğin olup olmadığının teyidini de bizzat katılarak yapmak istedim. Büyük fotoğrafa bakıldığında, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Boşnak’ı, Çerkez’i, Arap’ı, Çingene’si, Alevi’si, Sünni’si, Hiristiyan’ı ile tüm etnik, inanç-mezhep ve kültür farklılıklarının yarattığı çiçek bahçesinin gücü ve zenginliğini görebilmekten mutlu oldum.” “Bekle gör anlayışının terkedilerek çözüm iradesi ortaya konulmalı, eleştireceğiz, özeleştiri yapacağız, ama mutlaka ortak dil yaratacağız” diyor. (Milliyet, 18,19,20-2007. Görüldüğü gibi eski Müsteşar yardımcısının MİT raporundaki “Türkiye bekle-gör tavır al taktiği ile kendini sınırlama lüksüne sahip değildir” belirlemesine ilişkin algılayışı ve önerileri CHP’den oldukça farklı.
e- Kürt sorununda esas son sözü söyleyecek olan Ordu’nun olup bitenlere ilişkin tavrı nedir sorusu önem kazanıyor. Ordu, süren tartışmayı izliyor ve kendi içinde tartışıyor. Birden fazla seçenek üzerinde duran ordu bir yandan af dahil yeni açılımlara hazırlanıyor. Diğer yandan Y. Büyükanıt’ın Şubat ayındaki ABD gezisinin sonuçları bekleniyor. Çünkü Büyükanıt ile ABD yetkilileri arasında bölgede Kürt ve Kerkük sorunundan İran’a dönük müdahaleye varana kadar birçok sorun üzerinde görüşme ve pazarlık yapılacaktır.
f- Komünistler olarak algılamamız ne? Türkiye’nin Kürt sorunundaki kırmızı çizgileri aşıldı, sıkıştı ve tam anlamıyla bir yol ayrımına gelip dayandı. Ne yapabilir?
Birincisi; kötünün kötüsü yaratılan milliyetçi şoven basıncın baskısıyla Türkiye, Güney Kürdistan’a askeri müdahaleye girişir. Bu hem Kürt hem de Türk ve bölge halkları için tam bir felaket olur.
İkincisi; Güney’e askeri müdahalede bulunurken aynı süreçte Kuzey’de Kürt sorununda kimi adımları da beraberinde atabilir. Bu ikili tutumu, bir yandan “gördünüz mü devlet adım attı, atıyor” beklentisiyle Kuzey’li Kürtleri yatıştırma, oyalama ve Güney’le birlikte hareket etmelerini engellemek için yapabilir. Ki bu tutum özünde red ve inkar siyasetinin devamı demektir. Diğer yandan Güney’in işgali durumunda şimdiden hesap edilemeyecek gelişmeler sonucunda, Güney’i de içeren Kürt-Türk federasyonuna yönelme seçeneğine açık kapı bırakmak için yapabilir.
Üçüncüsü; gerçekten mevcut ülke ve bölge siyasi iklim ve denkleminde Kürt sorununda adım atılmasını kaçınılmaz görür ve C.Öneş’in Anayasa’daki Türklük tanımında önerdiği değişiklik de dahil siyasi çözüme doğru adım atar.
Fakat “Osmanlı’da oyun çok” denilir, Osmanlı’nın torunları iddiasıyla davranan Türk rejimi de nasıl bir manevra yapacak? Yakında göreceğiz. Çünkü bunlar olup biterken, Diyarbakır’dan Erbil’e uzanan coğrafya’da Kürt Hizbullah’ı yeniden örgütlenmeye hız verdi. Demekki T.C. rejimi elinde tutacağı bir kart olarak Hizbullah örgütlenmesini yeniden tetikliyor. Çünkü bölgeden bu yönden haberler geliyor. Eğer Türk rejimi, birinci seçeneği benimserse, ipi devletin elinde olan Kürt Hizbullah’ını Kürt yurtseverliğine karşı yeniden öne çıkarabilir. Bunun ip uçları yeniden filizleniyor. Kürt ulusal ve bölge devrimci hareketinin birden fazla seçeneğe hazır olması gerekir.

Ulusal Harekette Öne Çıkan Sorun; Birlik Olabilmek!

KKP, Kürt ulusal hareketinin bütün bu sorun ve gelişmeleri irdeleyerek yeni açılımlar geliştirmesi gerektiğine inanır. Öncelikle kendi öz dinamiğine güvenmeli ve bunu pekiştirmelidir. Sonra bölge halkları ve devrimci, ilerici hareketiyle ilişkileri ve birlikte mücadeleyi geliştirmenin ana halkalarını oluşturmalıdır. Ancak o zaman bölgenin işgalci devletleri ile emperyalist güçlerin farklı hesaplarının yarattığı, yaratacağı boşluk ve çelişkileri kendi lehine değerlendirebilir.
KKP, halkımızı, halklarımızı ABD ve diğer emperyalist, sömürgeci devletlerin çıkarları gereği Kürt hareketiyle ilişkilenme taktiklerine karşı tavır almaya çağırır.
Kürt ulusal hareketi, başta Güney’le olmak üzere iç dayanışmasına geçmişten daha fazla önem vermeye çağırır ve bu açıdan PKK ile Güneyli ulusal hareket arasında işbirliği ve dayanışmanın giderek gelişmiş olmasını olumlar. Bu yöndeki her adımı önemser. Çünkü yukarıda ana çizgileriyle belirttiğimiz, bölgenin mevcut siyasal ikliminde; Kürtler arası çatışmadan büyük yarar gören birden fazla güç odağı var. Bunlar kimi provokatif eylem ve kışkırtmalarla Kürt ulusal hareketin de iç çatışmaları geliştirmek için bu gün daha fazla çalışacaklardır. Özellikle Türkiye, Kuzey ile Güneyli Kürt ulusal demokratik hareketin arasına nifak sokabilmek için her yolu deneyecektir. KKP, bunların bilinciyle tüm devrimci ilerici güçleri ortak davranmaya çağrır.
KKP, Kürt sorununun çözümünde Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı ve bu hakkın bürüneceği biçim olarak her parçada federasyonu Kürt halkının bölge halklarıyla özgürce ve kardeşçe birlikte yaşamasının temel koşulu olarak görür, savunur. Çünkü, ancak federasyon ile halklar arasında “milli yarar’a dayanan kanlı boğuşmalar önlenebilir. Halkları böl-parçala-yönet siyasetini güdenlerin hesapları bozulabilir.
Emperyalist saldırganlığın, şöven milliyetçiliğin bölgeyi kuşattığı günümüz koşullarında emperyalizme, şovenizme karşı mücadele ile birlikte “milli yarar siyaseti”ne de “hayır” diyerek karşı duran; bu karşı duruşu Kürdistan’dan bölgeye doğru geliştirmeye çalışan; halkların özgür birlikteliğini kavgasının odağına alan KKP’nin mücadelesine omuz vermeye çağırır.

Kürdistan Komünist Partisi
Merkez Komitesi
24 Ocak2007

Bölüme ait diğer yazılardan!

GÜN KÜRDİSTAN’NI VE ROJAVA’YI SAVUNMA GÜNÜDÜR! KKP

GÜN ROJAVA’YI SAVUNMA GÜNÜDÜR! Sömürgeci faşist Türk devletinin İstanbul İstiklal caddesinde tezgahlanan eylem senaryosu elinde …

260 comments

 1. tinder login, tinder website
  tinder login

 2. tinder website , tinder online
  tinder online

 3. Nice article inspiring thanks. Hello Administ .

 4. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Onwin engelsiz giriş adresi ile 7/24 siteye butonlarımızla erişim sağlayabilir ve Onwin üyelik işlemini 3 dakika da halledebilirsiniz. onwin , onwin giriş , onwin güncel giriş , onwin

 5. Thank you for great content. Hello Administ . Onwin engelsiz giriş adresi ile 7/24 siteye butonlarımızla erişim sağlayabilir ve Onwin üyelik işlemini 3 dakika da halledebilirsiniz. onwin , onwin giriş , onwin güncel giriş , onwin

 6. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ .Onwin engelsiz giriş adresi ile 7/24 siteye butonlarımızla erişim sağlayabilir ve Onwin üyelik işlemini 3 dakika da halledebilirsiniz. onwin , onwin giriş , onwin güncel giriş , onwin

 7. Thanks for all your hard work on this web site. My niece take interest in participating in investigation and it is easy to understand why. Most of us know all of the compelling mode you offer very useful information through the website and even attract contribution from other people on that subject plus my princess has always been discovering so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re the one conducting a very good job.

 8. My wife and i were relieved that Peter managed to finish off his research from the precious recommendations he obtained from your very own web page. It’s not at all simplistic to just be giving away tactics some people could have been trying to sell. We really keep in mind we now have the blog owner to thank for this. All the explanations you have made, the simple site menu, the relationships your site help to create – it is most unbelievable, and it’s really facilitating our son and our family reason why this situation is enjoyable, which is certainly quite serious. Many thanks for all the pieces!

 9. Thank you a lot for giving everyone a very brilliant chance to read in detail from this blog. It really is so kind and as well , jam-packed with fun for me and my office friends to visit your blog at the least three times weekly to find out the newest tips you will have. And of course, I am also at all times satisfied concerning the very good hints you give. Selected two tips on this page are honestly the most effective we have had.

 10. I precisely desired to appreciate you once more. I’m not certain the things that I would’ve accomplished without these ideas shared by you on such a problem. It had been a real traumatic crisis in my view, but taking a look at a new well-written strategy you dealt with that forced me to jump with delight. I am just happy for your information and thus wish you realize what a great job you were carrying out instructing people today through your blog. I know that you’ve never met all of us.

 11. I and also my friends have been reading the best key points from the blog and then quickly I had a terrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those tips. Those guys ended up for that reason thrilled to study them and have now unquestionably been using those things. Thank you for genuinely quite kind and then for using this sort of fantastic things millions of individuals are really eager to learn about. Our own honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 12. I needed to compose you the very small note just to give many thanks again for the splendid tips you’ve contributed in this case. It has been simply unbelievably open-handed with you to supply openly what exactly a lot of people could possibly have offered for sale for an electronic book to end up making some bucks on their own, notably considering the fact that you might well have done it in case you decided. These techniques as well acted as a fantastic way to be sure that some people have similar dreams much like my personal own to know the truth a little more when considering this problem. Certainly there are many more pleasurable opportunities in the future for many who discover your blog.

 13. I am glad for commenting to let you be aware of of the magnificent experience my friend’s girl encountered checking your webblog. She even learned numerous pieces, including how it is like to have an excellent coaching heart to have others without difficulty fully understand a variety of tortuous subject matter. You truly surpassed my desires. Thank you for displaying those precious, healthy, educational and in addition cool thoughts on this topic to Tanya.

 14. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 15. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 16. Thank you great post. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 17. Thank you for all of your effort on this site. My mother take interest in carrying out investigation and it’s really easy to see why. Many of us learn all concerning the compelling mode you produce very useful tactics on your web blog and therefore boost response from people on the theme plus our own princess has always been studying a great deal. Enjoy the rest of the year. You’re doing a first class job.

 18. I have to voice my admiration for your kindness supporting those people that really want guidance on that area. Your personal commitment to getting the solution all-around came to be extraordinarily informative and has consistently helped others just like me to get to their dreams. Your invaluable report means a whole lot to me and far more to my office workers. Thanks a ton; from everyone of us.

 19. I’m also commenting to make you be aware of what a fine encounter my child enjoyed studying yuor web blog. She realized so many pieces, not to mention what it is like to have an amazing coaching heart to get the mediocre ones very easily grasp selected impossible things. You undoubtedly surpassed people’s expectations. I appreciate you for offering such priceless, trustworthy, informative and also fun guidance on the topic to Evelyn.

 20. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. saricahali.com.tr

 21. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 22. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. saricahali.com.tr

 23. Thank you for great article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 24. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. saricahali.com.tr

 25. Thanks a lot for providing individuals with remarkably splendid possiblity to read articles and blog posts from this site. It’s always so cool and as well , packed with a good time for me and my office peers to visit the blog no less than 3 times weekly to see the newest stuff you will have. And lastly, I’m also at all times amazed concerning the magnificent tips you serve. Some 3 points in this post are unequivocally the most beneficial we have all ever had.

 26. I am just commenting to make you know what a amazing experience my girl went through reading your site. She even learned some things, not to mention what it is like to possess an ideal teaching character to make other folks quite simply thoroughly grasp several impossible subject matter. You actually did more than our own desires. Thank you for imparting the valuable, healthy, explanatory and as well as fun tips on that topic to Evelyn.

 27. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 28. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. saricahali.com.tr

 29. Great post thank you. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 30. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 31. A lot of thanks for all of your labor on this web page. Kim take interest in carrying out internet research and it is simple to grasp why. A number of us hear all relating to the powerful way you convey vital solutions through your web site and attract contribution from visitors on this issue while our favorite girl has always been starting to learn a whole lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You are always doing a splendid job.

 32. Thank you for all of the work on this blog. My aunt enjoys making time for investigation and it is obvious why. A number of us learn all about the compelling ways you create both useful and interesting tips and tricks through this website and strongly encourage response from other people on the situation while our daughter is without a doubt understanding a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re the one performing a useful job.

 33. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 34. Thank you for great content. Hello Administ. Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 35. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 36. Thank you great post. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 37. I simply desired to say thanks once again. I’m not certain what I would’ve followed without those information contributed by you over such theme. It was a frustrating problem in my position, however , observing this specialised way you solved it forced me to leap over delight. I’m thankful for the support as well as expect you comprehend what a powerful job you are always providing instructing the others using your blog. More than likely you’ve never got to know all of us.

 38. Needed to post you the little bit of word to help say thanks again just for the great views you’ve contributed in this case. It has been so strangely open-handed with people like you to give publicly exactly what most people might have sold for an electronic book to generate some profit for themselves, most notably seeing that you could possibly have tried it if you ever desired. The suggestions as well served to be a fantastic way to be sure that some people have similar passion really like mine to know the truth somewhat more when considering this matter. I think there are some more fun occasions up front for individuals who view your blog.

 39. Great post thank you. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 40. Thank you great post. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 41. Thank you for great article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 42. I precisely wanted to thank you so much yet again. I’m not certain the things that I would have made to happen in the absence of the tricks provided by you on this problem. This was a troublesome situation in my circumstances, but being able to see your skilled avenue you treated it took me to leap over joy. I am happy for your support and thus have high hopes you comprehend what a great job your are putting in educating others through your web site. I am certain you haven’t met all of us.

 43. I precisely wished to thank you so much again. I am not sure the things that I could possibly have done in the absence of the information contributed by you about my industry. It was actually a fearsome crisis in my circumstances, but discovering your well-written approach you managed the issue took me to jump with gladness. I am just happy for your information and then believe you comprehend what an amazing job you are always undertaking teaching others using your blog. Most likely you have never got to know all of us.

 44. Needed to send you that very small note so as to give thanks again for all the precious suggestions you have shown in this article. It has been so strangely generous of people like you to give extensively all that a lot of people would have marketed as an ebook in making some profit on their own, and in particular seeing that you could have tried it if you decided. These tactics additionally acted like a easy way to fully grasp most people have a similar dreams like my very own to learn a whole lot more in terms of this condition. I’m certain there are millions of more fun situations up front for individuals that browse through your site.

 45. I simply wanted to thank you so much yet again. I’m not certain the things that I would have sorted out without these creative concepts contributed by you directly on such theme. It was before a real depressing setting for me personally, nevertheless observing the very expert strategy you processed the issue forced me to cry for contentment. Now i’m happy for this support and even hope you realize what a great job you’re doing training many others via your webblog. I’m certain you’ve never met any of us.

 46. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 47. Thank you great post. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 48. Thank you great post. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 49. Thank you great post. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 50. A lot of thanks for every one of your effort on this web page. My mom enjoys going through investigations and it is easy to see why. Almost all hear all relating to the lively tactic you deliver helpful techniques through the web blog and as well strongly encourage participation from some other people on this subject matter and our favorite simple princess is without question being taught a great deal. Enjoy the rest of the new year. You’re doing a first class job.

 51. I not to mention my buddies were checking out the excellent tactics found on your site and then instantly got a terrible feeling I never expressed respect to the web blog owner for those tips. These men are already for that reason very interested to learn them and have now seriously been loving those things. Thank you for being considerably accommodating and then for obtaining certain outstanding useful guides millions of individuals are really wanting to be aware of. My very own sincere regret for not saying thanks to sooner.

 52. Thank you for great article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 53. Thank you for great content. Hello Administ. Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 54. Thanks a lot for giving everyone a very memorable opportunity to check tips from this website. It’s usually so nice and jam-packed with amusement for me and my office co-workers to visit your website at least three times weekly to see the latest tips you will have. And lastly, I am at all times pleased with the attractive tips and hints you serve. Selected 4 tips in this posting are rather the simplest we’ve had.

 55. I want to convey my respect for your generosity supporting folks who really want help on the subject matter. Your special dedication to getting the message around came to be rather significant and has regularly encouraged guys just like me to achieve their pursuits. Your personal helpful publication implies this much a person like me and even more to my colleagues. With thanks; from everyone of us.

 56. Thanks a lot for providing individuals with an extremely brilliant opportunity to discover important secrets from this site. It really is so terrific and as well , full of fun for me and my office friends to visit your site nearly thrice weekly to read through the newest issues you have. And indeed, I’m also usually fulfilled for the brilliant pointers served by you. Certain 1 tips in this post are undeniably the finest we have all had.

 57. I precisely had to say thanks all over again. I do not know what I would have undertaken in the absence of the entire basics shown by you relating to such field. It truly was a real daunting dilemma for me personally, but looking at a new specialised form you managed it took me to cry for delight. I’m just happier for your service and thus pray you recognize what a powerful job that you’re putting in training the mediocre ones via your web blog. Probably you’ve never come across any of us.

 58. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi.cami halısı

 59. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 60. Thank you for great article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 61. Thank you for great article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 62. Thank you for great content. Hello Administ. Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 63. Thank you for great information. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi.cami halısı

 64. I simply wished to appreciate you all over again. I’m not certain the things that I would have gone through in the absence of the type of suggestions shown by you relating to such a industry. Completely was an absolute distressing scenario for me personally, nevertheless spending time with a new skilled fashion you dealt with it forced me to cry over fulfillment. I’m just thankful for this information and then expect you recognize what a great job you were providing training men and women through your web blog. I know that you haven’t come across any of us.

 65. My wife and i have been ecstatic when Raymond could finish off his basic research via the precious recommendations he discovered while using the web page. It is now and again perplexing to just find yourself releasing tips which often other people might have been selling. Therefore we fully understand we’ve got the writer to give thanks to for that. The entire illustrations you’ve made, the easy blog navigation, the relationships you make it easier to engender – it’s got everything great, and it’s really helping our son and us consider that this matter is interesting, and that’s rather essential. Thank you for the whole thing!

 66. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 67. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 68. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 69. Thank you for great article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 70. Thank you for great information. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi.cami halısı

 71. I precisely needed to thank you very much once again. I’m not certain the things that I would’ve implemented in the absence of the entire tactics revealed by you directly on this area of interest. It previously was a real scary matter for me personally, however , considering a skilled form you managed that took me to cry for delight. Extremely happy for your work and as well , expect you really know what a great job that you’re getting into educating other individuals with the aid of your blog post. More than likely you have never encountered all of us.

 72. Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily special chance to read articles and blog posts from this website. It’s usually very lovely plus stuffed with a great time for me personally and my office co-workers to visit your web site at the least three times in 7 days to learn the fresh stuff you have. And of course, I’m so actually amazed considering the remarkable tips you give. Certain 4 ideas in this post are truly the best I have ever had.

 73. I enjoy you because of each of your hard work on this website. Kate take interest in carrying out internet research and it’s easy to understand why. My partner and i hear all concerning the powerful form you make insightful guidance through your website and as well inspire participation from other individuals on this issue plus our own princess is truly being taught a lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You’re carrying out a tremendous job.

 74. I would like to show appreciation to you for bailing me out of this particular difficulty. Right after looking throughout the online world and getting concepts that were not beneficial, I was thinking my life was well over. Being alive without the presence of approaches to the difficulties you’ve fixed as a result of your entire short article is a critical case, as well as the ones that might have in a wrong way affected my career if I had not encountered your site. Your natural talent and kindness in touching a lot of stuff was important. I don’t know what I would have done if I had not come across such a solution like this. I’m able to at this time look ahead to my future. Thanks a lot very much for the specialized and result oriented help. I won’t be reluctant to propose your blog post to anyone who will need guidance on this subject.

 75. Thank you for great information. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi.cami halısı

 76. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 77. Thank you for great content. Hello Administ. Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 78. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi.cami halısı

 79. Thank you for great content. Hello Administ. Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 80. Thank you for great information. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi.cami halısı

 81. Thank you great post. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 82. Thanks a lot for providing individuals with a very remarkable chance to read from this site. It is often so fantastic and as well , stuffed with amusement for me personally and my office acquaintances to visit your website not less than 3 times in one week to study the newest stuff you will have. And indeed, I’m also always impressed with the breathtaking guidelines served by you. Selected 3 points on this page are truly the most effective I’ve ever had.

 83. I precisely needed to appreciate you once more. I do not know the things I might have tried without these tips and hints revealed by you relating to such situation. Previously it was a intimidating dilemma in my view, however , witnessing the skilled fashion you managed the issue took me to cry with joy. I’m just grateful for the support and thus hope you know what a great job you were undertaking educating men and women through your webpage. More than likely you have never come across any of us.

 84. Great post thank you. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 85. I truly wanted to write down a brief remark to be able to say thanks to you for some of the magnificent steps you are showing at this site. My long internet investigation has now been compensated with reputable facts and strategies to go over with my companions. I ‘d believe that most of us readers actually are truly endowed to live in a good site with very many marvellous people with interesting ideas. I feel somewhat grateful to have used your entire web site and look forward to some more thrilling minutes reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.

 86. Great post thank you. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 87. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 88. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 89. Thank you great post. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 90. Thank you for great information. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi.cami halısı

 91. I needed to write you one little word to help thank you again over the extraordinary tips you have contributed on this site. It was shockingly generous with people like you to allow openly what exactly a number of us would’ve sold for an e book to earn some cash for their own end, certainly considering the fact that you might well have done it if you wanted. These points also acted to provide a fantastic way to fully grasp that other people online have the same desire really like my own to figure out lots more in terms of this matter. I’m certain there are thousands of more enjoyable opportunities up front for many who look into your blog post.

 92. Thank you for great content. Hello Administ. Cami Halısı ve Cami Halıları Firasıyız. Website.. cami halıları

 93. I intended to compose you this very little remark in order to thank you very much the moment again with the great knowledge you have discussed in this article. It is really shockingly open-handed with people like you to grant publicly exactly what most of us could possibly have offered for an e-book to help with making some money for their own end, most importantly since you might well have done it in case you wanted. These basics as well acted like the easy way to fully grasp that many people have similar zeal much like my own to figure out very much more in respect of this issue. I am sure there are a lot more fun sessions ahead for folks who check out your site.

 94. I simply wanted to thank you very much all over again. I’m not certain the things I could possibly have gone through without the basics provided by you on such a subject. It truly was an absolute troublesome crisis in my position, however , finding out a professional approach you managed it made me to jump over fulfillment. I’m happy for the assistance and as well , hope you find out what a great job you have been doing teaching other individuals through your web page. Most probably you’ve never come across all of us.

 95. Thank you great post. Hello Administ .Blackjack, Canlı Blackjack , Websitesi. Blackjack

 96. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . 1xBet , 1xBet Giriş , 1xBet Giriş Adresi , Website Giriş, 1xbet

 97. Nice article inspiring thanks. Hello Administ .1xBet , 1xBet Giriş , 1xBet Giriş Adresi , Website Giriş, 1xbet

 98. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Bahsegel , Bahsegel giriş , Bahsegel Güncel Giriş için. Bahsegel

 99. Thank you for great article. Hello Administ . Sweet Bonanza Websitesi için Giriş Tiklayin. Sweet Bonanza

 100. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ .Bahsegel , Bahsegel giriş , Bahsegel Güncel Giriş için. Bahsegel

 101. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Rulet , Canli Rulet, Website Tikla . Rulet

 102. Thank you great post. Hello Administ . Casino , Canlı Casino, Website Giriş Casino

 103. Great post thank you. Hello Administ . Slot Oyna , Slot Oyna sitesi , website Giriş. Slot Oyna

 104. I would like to get across my admiration for your kindness for men and women that have the need for assistance with your issue. Your real dedication to getting the message all over became pretty valuable and has specifically made others just like me to reach their aims. Your entire interesting key points entails a whole lot to me and a whole lot more to my fellow workers. Many thanks; from everyone of us.

 105. I simply had to say thanks once more. I do not know what I would’ve followed in the absence of the entire points revealed by you on this industry. It had become a real frustrating difficulty in my opinion, nevertheless viewing this skilled fashion you processed that forced me to leap over delight. I am happy for the assistance and thus hope that you really know what a great job you happen to be accomplishing teaching the rest with the aid of your site. I’m certain you haven’t met any of us.

 106. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ .Cami Halısı ve Cami Halıları Firasıyız. Website.. cami halıları

 107. Thank you for great article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firasıyız. Website.. cami halıları

 108. Great post thank you. Hello Administ . Blackjack, Canlı Blackjack , Websitesi. Blackjack

 109. I precisely wanted to appreciate you again. I’m not certain what I might have gone through in the absence of the entire strategies documented by you concerning such subject matter. Certainly was a daunting matter in my position, nevertheless finding out a new expert tactic you resolved that made me to jump over joy. I’m just happier for the assistance and pray you find out what a great job you are always getting into training many people all through your website. More than likely you haven’t encountered all of us.

 110. Nice article inspiring thanks. Hello Administ .Blackjack, Canlı Blackjack , Websitesi. Blackjack

 111. Great post thank you. Hello Administ . 1xBet , 1xBet Giriş , 1xBet Giriş Adresi , Website Giriş, 1xbet

 112. Thank you for great content. Hello Administ. 1xBet , 1xBet Giriş , 1xBet Giriş Adresi , Website Giriş, 1xbet

 113. Thank you great post. Hello Administ .Bahsegel , Bahsegel giriş , Bahsegel Güncel Giriş için. Bahsegel

 114. Thank you for great article. Hello Administ . Bahsegel , Bahsegel giriş , Bahsegel Güncel Giriş için. Bahsegel

 115. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Sweet Bonanza Websitesi için Giriş Tiklayin. Sweet Bonanza

 116. Thank you great post. Hello Administ .Sweet Bonanza Websitesi için Giriş Tiklayin. Sweet Bonanza

 117. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Rulet , Canli Rulet, Website Tikla . Rulet

 118. Thank you for great article. Hello Administ . Rulet , Canli Rulet, Website Tikla . Rulet

 119. Thank you for great information. Hello Administ . Bahsegel , Bahsegel giriş , Bahsegel Güncel Giriş için. Bahsegel

 120. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Slot Oyna , Slot Oyna sitesi , website Giriş. Slot Oyna

 121. Thank you for great article. Hello Administ . Bahsegel , Bahsegel giriş , Bahsegel Güncel Giriş için. Bahsegel

 122. Thank you for great content. Hello Administ. Casino , Canlı Casino, Website Giriş Casino

 123. Great post thank you. Hello Administ . Casino , Canlı Casino, Website Giriş Casino

 124. Thank you for great content. Hello Administ. Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 125. Thank you for great article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 126. Great post thank you. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 127. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. saricahali.com.tr

 128. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. cami halısı

 129. Thank you for great content. Hello Administ. Mng Nakliyat , Mng Evden Eve Nakliyat , mng evden eve nakliyat

 130. Great post thank you. Hello Administ . Evden Eve Nakliyat , istanbul Evden Eve Nakliyat , istanbul nakliyat, evden eve nakliyat

 131. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Mng Nakliyat , Mng Evden Eve Nakliyat , mng evden eve nakliyat

 132. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 133. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 134. Thank you for great information. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 135. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 136. Great post thank you. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 137. Thank you for great information. Hello Administ . Mng Nakliyat , Mng Evden Eve Nakliyat , mng evden eve nakliyat

 138. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 139. Great post thank you. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 140. Thank you for great article. Hello Administ . Evden Eve Nakliyat , istanbul Evden Eve Nakliyat , istanbul nakliyat, evden eve nakliyat

 141. Thank you for great content. Hello Administ. Mng Nakliyat , Mng Evden Eve Nakliyat , mng evden eve nakliyat

 142. Great post thank you. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 143. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 144. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 145. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 146. Thank you great post. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 147. Thank you for great content. Hello Administ. Cami Halısı ve Cami Halıları Firmasi. Göbekli Cami Halısı

 148. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al , Seo Paketleleri , Hacklink

 149. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları , Yün Cami Halısı , Göbekli Cami Halısı , Saflı Cami Halısı , Akrilik Cami Halısı , iLetişim : Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com

 150. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları , Yün Cami Halısı , Göbekli Cami Halısı , Saflı Cami Halısı , Akrilik Cami Halısı , iLetişim : Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com

 151. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ .Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al , Seo Paketleleri , iLetişim : Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com

 152. Thank you for great article. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al , Seo Paketleleri , Hacklink

 153. Nice article inspiring thanks. Hello Administ .Cami Halısı ve Cami Halıları , Yün Cami Halısı , Göbekli Cami Halısı , Saflı Cami Halısı , Akrilik Cami Halısı , iLetişim : Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com

 154. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Casibom , Casibom Giriş , Casibom Güncel Giriş , Seo Paketleleri , iLetişim : Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com

 155. Great post thank you. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al , Seo Paketleleri , Hacklink

 156. Thank you for great information. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al , Seo Paketleleri , iLetişim : Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com

 157. Thank you for great article. Hello Administ .Cami Halısı ve Cami Halıları , Yün Cami Halısı , Göbekli Cami Halısı , Saflı Cami Halısı , Akrilik Cami Halısı , iLetişim : Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com

 158. Nice article inspiring thanks. Hello Administ .Cami Halısı ve Cami Halıları , Yün Cami Halısı , Göbekli Cami Halısı , Saflı Cami Halısı , Akrilik Cami Halısı , iLetişim : Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com

 159. Great post thank you. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları , Yün Cami Halısı , Göbekli Cami Halısı , Saflı Cami Halısı , Akrilik Cami Halısı , iLetişim : Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com

 160. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ .Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al , Seo Paketleleri , iLetişim : Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com

 161. Thank you for great content. Hello Administ. Cami Halısı ve Cami Halıları , Yün Cami Halısı , Göbekli Cami Halısı , Saflı Cami Halısı , Akrilik Cami Halısı , iLetişim : Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com

 162. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Cami Halısı ve Cami Halıları , Yün Cami Halısı , Göbekli Cami Halısı , Saflı Cami Halısı , Akrilik Cami Halısı , iLetişim : Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com

 163. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ .Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al , Seo Paketleleri , Hacklink

 164. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al , Seo Paketleleri , Hacklink

 165. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. casibom

 166. After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. casibom

 167. Thank you for great information. Hello Administ . casibom

 168. Great post thank you. Hello Administ . casibom

 169. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. casibom

 170. Great post thank you. Hello Administ . casibom

 171. Thank you for great information. Hello Administ . casibom

 172. Thank you great post. Hello Administ . casibom

 173. After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. casibom

 174. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. casibom

 175. After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. casibom

 176. Thank you for great content. Hello Administ. casibom

 177. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. onwin

 178. Thank you for great content. Hello Administ. onwin

 179. Thank you for great article. Hello Administ . onwin

 180. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . onwin

 181. Thank you great post. Hello Administ . onwin

 182. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Deneme Bonusu

 183. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Casibom

 184. Thank you for great article. Hello Administ . Casibom

 185. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Casibom

 186. Great post thank you. Hello Administ . onwin

 187. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . onwin

 188. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Deneme Bonusu

 189. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Deneme Bonusu

 190. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Casibom

 191. Thank you great post. Hello Administ . Casibom

 192. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Casibom

 193. Great post thank you. Hello Administ . Casibom

 194. Thank you for great content. Hello Administ. Casibom

 195. Thank you for great content. Hello Administ. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 196. After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 197. After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Resmi Sitesi. <a href="https://sites.google.com/view/onwinnguncel/&quot; title="onw

 198. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 199. Thank you for great article. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Resmi Sitesi. <a href="https://sites.google.com/view/onwinnguncel/&quot; title="onw

 200. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 201. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Resmi Sitesi. <a href="https://sites.google.com/view/onwinnguncel/&quot; title="onw

 202. Thank you for great article. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 203. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Resmi Sitesi. <a href="https://sites.google.com/view/onwinnguncel/&quot; title="onw

 204. Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 205. Thank you for great information. Hello Administ . onwin

 206. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. onwin

 207. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 208. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Resmi Sitesi. <a href="https://sites.google.com/view/onwinnguncel/&quot; title="onw

 209. Thank you great post. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 210. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 211. Thank you for great information. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 212. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Resmi Sitesi. <a href="https://sites.google.com/view/onwinnguncel/&quot; title="onw

 213. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 214. Great post thank you. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 215. Thank you for great article. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Resmi Sitesi. <a href="https://sites.google.com/view/onwinnguncel/&quot; title="onw

 216. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 217. Thank you for great article. Hello Administ . cami halısı

 218. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 219. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . cami halısı

 220. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Casibom , Casibom Giriş , Casibom Güncel Giriş , Casibom yeni adres . <a href="https://seowebtasarim.net/casibom/&quot; title="Casibin

 221. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. cami halısı

 222. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 223. Thank you for great information. Hello Administ . Casibom , Casibom Giriş , Casibom Güncel Giriş , Casibom yeni adres . <a href="https://seowebtasarim.net/casibom/&quot; title="Casibin

 224. Thank you for great content. Hello Administ. cami halısı

 225. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Casibom , Casibom Giriş , Casibom Güncel Giriş , Casibom yeni adres . <a href="https://seowebtasarim.net/casibom/&quot; title="Casibin

 226. Great post thank you. Hello Administ . Casibom , Casibom Giriş , Casibom Güncel Giriş , Casibom yeni adres . <a href="https://seowebtasarim.net/casibom/&quot; title="Casibin

 227. Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Websitemiz : https://www.istanbulofistasima.net/

 228. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Websitemiz : https://www.istanbulofistasima.net/

 229. Nice article inspiring thanks. Hello Administ .

 230. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Websitemiz : https://www.istanbulofistasima.net/

 231. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.onwin

 232. After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader.

 233. Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it.

 234. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information.

 235. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Websitemiz : https://www.istanbulofistasima.net/

 236. Great post thank you. Hello Administ .

 237. Thank you for great content. Hello Administ.onwin

 238. Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it.

 239. Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 240. Thank you great post. Hello Administ .

 241. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Casibom , Casibom Giriş , Casibom Güncel Giriş , Casibom yeni adres . <a href="https://seowebtasarim.net/casibom/&quot; title="Casibin

 242. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.

 243. Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it.onwin

 244. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ .

 245. Thank you for great article. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 246. Nice article inspiring thanks. Hello Administ .

 247. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information.

 248. Thank you for great content. Hello Administ.

 249. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ .

 250. Nice article inspiring thanks. Hello Administ .

 251. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ .

 252. Thank you for great content. Hello Administ. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 253. Thank you for great article. Hello Administ .

 254. Thank you great post. Hello Administ .onwin

 255. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ .

 256. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ .

 257. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ .

 258. Thank you for great information. Hello Administ .

 259. Thank you for great information. Hello Administ .

 260. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.