Home / Güncel / KÜRT SOYKIRIMININ DERSİM HALKASI!

KÜRT SOYKIRIMININ DERSİM HALKASI!

KÜRT SOYKIRIMININ DERSİM HALKASI

Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun yakın tarihiyle ilgilenenler ve bilinçli tüm Kürt insanları bilirler: TC nin Kürt politikasının ana belirleyeni “Şark İslahat Planı” dır. Koçgiri Ulusal ayaklanması ve yenilgisi; Şeyh Said isyanı diye adlandırılan AZADİ başkaldırısı ve yenilgisi ardından ve kapsamlı bir araştırma sonucunda bu Plan hazırlanmıştır. “Şark İslahat planı”na göre Kuzey Kürdistan üç ana bölüme ayrılmakta ve uzun vadede Kürt Ulusunun yok edilmesi hedeflenmektedir. Evdeki hesap budur. TC’nin hesabının çarşıya ne kadar uyduğunu ise hepimiz yaşayarak hergün görmekteyiz.Halkımız ise yaklaşık yüz yıldır ağır bedeller ödemeye devam etmektedir.
“Şark İslahat Planı”nda Fırat’ın batısı ve Karasu’nun kuzeyi diye adlandırılan coğrafi bölümlemenin kesiştiği noktada Dersim bulunmaktadır.Dersim sert dağların içindekileri koruduğu bir çoğrafyadır. Devlet otoritesinden kısmen uzaktır. Ulusal kimliği yanında inanç kimliği ile de güçlü dirençlere sahiptir. Belki de en önemli özelliklerinden birisi, 1915 lerde içine kabul ettiği Ermeni misafirleri sayılmazsa, katıksız bir Dersimlilik kimliğine sahip olmasıdır.
Dersimin bu kendine has özgünlükleri sömürgeci Türk devletinin 1937 / 1938 lerde uyguladığı bölgesel soykırımın asıl gerekçesidir. TC’ye göre Dersim yeniden ve bir kez daha işgal edilmelidir. Ermenilere karşı uygulanan politikaların bir benzeri Kürt / Kızılbaş Dersim halkına karşı daha 1934’te planlanmaya başlanır. 1935 yılında TBMM’inde kabul edilen Dersim Özel yasasının özeti şudur: Dersim’e olanca askeri güçle saldırılacak, Dersimlilerin üçte biri öldürülecek; diğer üçte biri toplanıp batıya sürgün edilecek; Dersimde arta kalanlar ise süreçte asimilasyon yoluyla Kürtlükten ve Kızılbaşlıktan arındırılacaklardır.
TC’nin tüm bu Dersim kıyım hazırlıkları açık ve alenidir.Mecliste bağıra bağıra konuşulmaktadır. Yalnızca konuşulmaz da. Dersim özel olarak yönetilecek bölgeler arasına alınır. Sömürge valisi tek başına yargı yetkisi kullanmaktadır. Astığı astık, kestiği kestik özel valinin emrine devletin her türlü olanağı verilmiştir. İlk elden hain ve ajanlarca Koçgiri kahramani ve Ulusal mücadelenin yiğit evlatları Ali Şer ve yoldaşı Zarife hanımın kelleleri kestirilir. Binbir hile ile Dersim halk önderi ve piri Seyit Rıza Erzincan’a çağrılıp tuzağa düşürülür. Elazığ’a getirilir. Jet hızıyla ve göstermelik yargılanır. Elazığ Tren istasyonunda TC’nin başına “… Sana/size boyun eğmiyorum…” dediği için Pir yaşı küçültülerek, oğlu yaşı büyütülerek arkadaşlarıyla birlikte idam edilirler.
Başlatılan Dersim soykırımı ise olanca hızı ve acımasızlığı ile sürdürülmektedir. Çok söze gerek yoktur.Yaşanan acıların büyüklüğünü olmasa bile, sayısal sonuçlarını rakamlar hala dünya aleme bağırmaktadır. Kıyım başlamadan önce Dersim’in nüfusu 132 bindir. 30 bin Dersimlinin batı illerine sürüldükleri resmi kayıtlarla belgelidir. Kırım sonrası Dersim’de kalan nüfüs toplamı ise yuvarlak rakamla 30 bin kadardır. Yalnızca Dersim’de, yalnızca “dört dağ içinde” 72 bin insan öldüren bir devlet, sömürgeci bir devlet bile değildir. O katiller sürüsüdür. Dünyada eşi benzeri olmayan Teşkilatı Mahsusa çetelerinin toplamıdır. Mustafa Kemal’dir, İnönü’dür, Celal Bayar’dır, Özel vali Alpdoğandır, Topal Osman’dır, Sakallı Nurettin paşadır.
Ve biline ve unutulmaya ki; Dersim’in, Koçgiri’nin, Piran’ın, Zilan’ın, Diyarbakır zindanlarının, başımıza yıkılan şehirlerimizin ve sayıları yüz binleri geçen ulusal kahramanlarımızın hesabı er veya geç bu katil sürülerinden sorulacaktır.

Partiya Komunist a Kürdistan
KKP
Merkez Komitesi
04.05.2020

Bölüme ait diğer yazılardan!

UĞURLAR OLSUN SALİH ABİ! KKP Sözcüsü Kemal BILGET

UĞURLAR OLSUN SALİH ABİ, TÜM DEVRİMCİLERİN; ÖZELLİKLE ANTEPLİ DEVRİMCİLERİN BAŞI SAĞOLSUN ! Dün çeşitli kaynaklardan …