Cumartesi , Ocak 28 2023
Home / Parti Yaşamı / GİZLİLİK ÜZERİNE

GİZLİLİK ÜZERİNE

Partiya Komünista Kurdistan – KKP İSVİÇRE ÖRGÜTÜ 1998 YILI GENEL TABAN TOPLANTISI 24. 5. 98
Gündem
-En yaşlı üye tarafından toplantının açılışı, Kürdistan, Türkiye ve dünya devrim şehitleri anısına saygı duruşu
– Divan seçimi, divanın toplantı boyuncaki görev ve yetkilerinin belirlenmesi, oturumlar, konuşma süreleri, turlar vs. usullerin ana hatları
– Gündem için ek önerilerin (Açık Gündem) saptanması
– Açılış Konuşması ve Bilgilendirme
– Avrupa Konferansına hazırlık
– KKP’ye Üyelik kampanyası
– KKP Program ve Tüzüğü üzerine görüş alış verişi
– Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi
Aşağıdaki yazı 24. 05. 1998 tarihinde yapılan KKP İsviçre Örgütü Taban Toplantısı’nda okunmuştur.
TABAN TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI
Değerli arkadaşlar,
Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlarım. Yıllık geleneksel KKP Taraftarları toplantılarından 98 yılının birinci toplantısını gerçekleştirmekteyiz. Toplantı gündeminde esas olarak ”KKP’nin ülkedeki genel durumu ve yönelişleri, KKP Programının tartışılması, Avrupa’da ve İsviçre’de KKP’nin durumu ve KKP 5. Avrupa Konferansı’na hazırlık” konularını ele alıp birlikte tartışacağız, değerlendireceğiz. Gündemin ”Açık Gündem” başlıklı bölümünde ise sizlerin gündeme ilave edeceğiniz konuları ele alacağız.
Bilindiği gibi legalitede faaliyet yürütme çabasında ve her an kapatılma tehlikesi karşısında olan bazı Türkiyeli devrimci partilerin ve bir kaç misliyle aynı risk ve tehlikeler karşısında olan bir – iki Kürt partisinin dışındaki Türkiyeli ve Kürdistanlı tüm devrimci parti ve örgütler gibi partimiz KKP de illegal bir partidir. Bu, Kürdistan’ın koşullarının bir gereği olduğu kadar biraz da bilinçli tercihtendir. Koşulları zorlayarak, dilimizi Ezop diline çevirerek legal bir parti kurmak istesek bunu yapabilecek ve pek çok ilde teşkilatlanabilecek durumdayız. Nitekim bazı arkadaşlarımızın gündeme getirmesiyle birlikte bu konuyu geniş biçimde tartıştık, yayınlarda da bu tartışmayı sürdürdük. Ülkede yapılan tartışmalara buradan da bir yoldaş giderek bizzat katıldı. Ancak parti yapımız (üyelerimiz ve aday üyelerimiz) ve çevremizin çoğu (yani sadece üyelerimiz değil taraftarlarımız da) böyle bir legal partiyi gerekli ve anlamlı bulmadılar.
KKP’nin hangi koşullar nedeniyle gizli örgütlendiği zaten biliniyor: Her şey bir yana hem Kürt hem komünist! Bu, kendi başına bir suç! Ama gizliliğin niçin tercih edildiğinin ise kuşkusuz tartışılması gerekiyor.
Nedenlerin en başında yine ”koşullar” geliyor:
TC’nin Kürdistan’a uyguladığı statüyü kırmak ”ZOR” kullanmadan mümkün değildir. TC’nin üzerine temellendiği işbirlikçi tekelci kapitalist yapıyı tüm sistemiyle birlikte söküp emekçilerin iktidarını tesis etmek de yığınların devrimci zoru olmaksızın imkansızdır. KKP ise tam da bu iki şeyi amaçlamaktadır: Yani emekçilerin iktidarı altındaki özgür bir Kürdistan’ı. Bunu amaçlayan bir partinin legal temelde örgütlenmesi, tamamen legalleşmesi düşünülemez.
Bu yüzden gizlilik bir yönüyle de tercihtir dedik. Taraftarlarımızın ve üyelerimizin gizli örgütlenme yönünde tutum belirlemeleri boşa değildir.
Ancak illegal parti olmak ayrı bir şey; esrarengiz, komplocu, karanlık ve korkulu bir parti veya örgüt olmak ayrı bir şeydir. Emperyalist – kapitalist düzenin istihbarat örgütleri, mafyası, paramiliter örgütleri vs. de gizli/illegal örgütler ama devrimci değildirler.
Gizli bir parti olduğumuz kadar; açıklıktan, aydınlıktan yana bir partiyiz. Gizliliği kendi zayıflıklarımızı, ayıplarımızı, pisliklerimizi, hatalarımızı örtmek için yahut kendi kendimiz de dahil herkese baskı ve şiddet uygulamak; ”ajan” paniğiyle sık sık iç temizlik adına muhalifleri ya da muhtemel rakipleri safdışı etmek için kullanmayız. Partimizin gizliliği halkımıza ve üyelerimize karşı değil; sadece düşmana karşıdır ve bir güvenlik tedbiridir. Ancak kendi yoldaşlarımıza, dostlarımıza, halkımıza karşı son derece açığız. Uyguladığımız gizlilik kuralları hem partimizin, hem yoldaşlarımızın, hem de halkımızın güvenliği içindir. Bundan daha ötesi kabul edilemez.
Avrupa’da kuşkusuz ülkedeki kadar sıkı bir gizliliğe ihtiyacımız yok. Bu, Avrupa ülkelerinin bize toleranslı olduğundan, bizim onlara çok güvendiğimizden ötürü böyle değildir. Bunun nedeni Avrupa devletleriyle doğrudan hasım olmamamız ve yıllar öncesinden zorlu kavgalarla komünistliği görünüşte de olsa yasaklı olmaktan çıkartan Avrupa proleteryasının verdiği saygıdeğer mücadeledir.
Değerli yoldaşlar
Bu toplantımızı tamamen dışa açık da yapabilirdik; hatta partimizin çeşitli ekip, komite ve hücrelerinin toplantılarını, parti üyelerimizce yapılan kongre ve konferanslarımızı da Avrupa’da bizim dışımızdaki devrimcilerin de izleyebileceği kadar açık yapabiliriz. Ve belki de bunu tartışıp çözümlemeliyiz. Ancak bugüne kadar hep böyle geldi, alışkanlık gereği böyle devam ediyoruz.
Şimdi bu toplantıda bir çok konuyu görüşeceğiz; bizim amacımız burda görüşülenleri partinin Avrupa Konferansı’na taşımak; orada, parti üyelerinin Avrupa’daki bu en üst karar organında ele almaktır. Teknik nedenlerle ve bir de henüz Avrupa Parti Örgütü bu yönde karar almadığı için konferansa üyelerimiz dışındaki arkadaşlarımız; yani sempatizan ve taraftarlarımız katılamıyorlar. Umarız önümüzdeki toplantılarda izleyici sıfatıyla ve söz hakkıyla bu tür toplantılara taraftarlarımız da geniş şekilde katılırlar.
Ama bizim beklentimiz taraftarlarımızın müzmin sempatizan olmaktan çıkıp parti üyeliğine başvurmalarıdır. Zaten bu konuda partinin de çağrısı mevcuttur. Gündemin ilgili maddesine geçince bunu tartışacağız.
Yine de konferansta temsil edilebilmek için kısmi bir çözüm var: Kadın arkadaşlar kendilerini temsilen bir kişi seçebilirler; YCKK de bu hakka sahip. Yani parti üyesi sıfatıyla zaten konferansa katılacakların dışındaki arkadaşlarımızın da konferansta temsili sağlanabilir.
Konuşmamın başında da belirttiğim gibi burada esas olarak partimizin programı ve politikalarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişi yapacağız. Bir süre önce yapılan KKP İSVİÇRE ÖRGÜTÜ ÜYELER TOPLANTISI böyle bir tartışmayı gerekli görmüş ve yürütülmekte olan tartışma konularının sadece üyeler arasında değil; katılabilecek tüm üye ve taraftarlarla birlikte yapılmasını uygun görmüştü. Bir işte çalıştığı için, iletişimdeki eksiklikler nedeniyle haberdar olmadığı için ya da başka işleri yüzünden toplantıya katılamayan arkadaşlarımız olabilir. Onlara da toplantı sonuçlarını iletmeye çalışacak, görüş ve düşüncelerini alacağız.
Hepinize başarılar diler, saygılarımı sunarım. Teşekkürler
KKP İsviçre Komitesi sekreteri Seyit Rıza

Bölüme ait diğer yazılardan!

KİMYASAL SİLAH KULLANAN FAŞİST TC DEVLETİNE KARŞI HEP BİRLİKTE SESİMİZİ YÜKSELTELİM !

KİMYASAL SİLAH KULLANAN FAŞİST TC DEVLETİNE KARŞI HEP BİRLİKTE SESİMİZİ YÜKSELTELİM ! Sömürgeci Türk devletinin …