Perşembe , Aralık 7 2023
Home / Güncel / DENİZ GEZMİŞ, YUSUF ASLAN VE HÜSEYİN İNAN HALKLARIMIZIN GÖNLÜNDE YAŞIYORLAR! KKP

DENİZ GEZMİŞ, YUSUF ASLAN VE HÜSEYİN İNAN HALKLARIMIZIN GÖNLÜNDE YAŞIYORLAR! KKP

DENİZ GEZMİŞ, YUSUF ASLAN VE HÜSEYİN İNAN HALKLARIMIZIN GÖNLÜNDE YAŞIYORLAR!

Emperyalizme ve kapitalizme karşı gelişen 1968 gençlik hareketi dünyayı sarsmaya başlamıştı.

1960’lı yıllarla birlikte Çin‘de, Küba’da, Vietnam’da, ortaya çıkan sosyal kurtuluş mücadellesi, Afrika, Filistin ve Güney Kürdistan’da yürütülen ulusal kurtuluş mücadelesine devrimci ivme kazandırdı.

TC devleti ve onun egemen burjuvazisi daha fazla kar hırsı ile emperyalistlerden aldığı ekonomik ve siyasal destekle birlikte, işçilere ve emekçilere saldırılarını yoğunlaştırdı. Anadolu’da fabrika işgalleri ve direnişler aralıksız bir tarzda devam ederken, kırlarda yoksul köylüler toprak işgallerini Anadolu ve Kürdistanda yaygınlaştırmaya başladılar…

15/16 Haziran büyük işçi direnişi ile birlikte korkuya kapılan TC devleti daha baskıcı ve devleti faşistleştirme girişimini artırarak devam ettiriken, o güne kadar işçi ve emekçiler saflarında olan 1968 kuşağının önder kadroları, rejimin bu saldırıları karşısında, eski kuşak ve burjuva aydınlardan devrimci kopuşu yaşadılar. TC devleti gelişen işçi ve emekçi hareketin eylemlikleri karşısında devleti yeniden gerici tarzda örgütledi. Bu da yetmedi uluslararası sermayenin desteğiyle 12 Mart askeri faşist darbesiyle iktidara el koydu. 12 Mart askeri faşist cunta işçilere, emekçilere halkımıza, yoksul köylülere karşı anti demokratik baskıların ve şiddetini artırarak ülkeyi mapushaneye çevirdi. 1968 kuşağın önder kadroları 12 Mart faşist cuntaya karşı devrimci mücadeleyi yükseltiler. Her tür mücadeleyi esas alan politik bir duruş sergilediler. Barışcıl ve barışcıl olmayan mücadele bütünlüğüyle Vietnam, Küba ve Çin devrimlerinden esinlenerek ‘bir, iki, üç daha fazla Vietnam‘ sloganlarıyla devrimci mücadelede önder konumlarını pekiştirdiler. Dünya devrimlerden öğrendiklerini, yaptıklarıyla pratiğe uygulayarak devrimci olmanın ve önder olmanın bütün özelliklerini bünyelerinde toplayarak, Türkiye ve Kuzey Kürdistan ulusal özgürlük ve sosyal kurtuluş mücadelesinde önder konuma gelmelerini sağladılar.

Bu karalı devrimci duruşları karşısında Askeri faşist cunta yoldaşları göstermelik olarak yargılayarak 6 Mayıs 1972 günü idam ettiler.

Kürdistan Komünistleri olarak, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan‘nın idam edilişlerini bir kez daha lanletliyoruz.   

12 Mart Askeri faşist cuntasının, yoldaşlara vermiş olduğu ölüm cezası, yoldaşların tutarlı önderlik ve sınıf mücadelesine bakışlarındaki netlikten kaynaklanıyor. Burjuvaziye güvenmemenin yanı sıra, her şart altında başta işçiler, emekçiler ve gençler olmak üzere halklarımızın devrimci mücadelesine güven, yoldaşlarımızı unutulmaz kılmıştır. Bundan dolayı her 6 Mayıs‘ta önderliklerini ve devrime olan bağlılıkları yoldaşlarımızı ölümsüzleştirmiştir.

Deniz, Yusuf ve Hüseyin yoldaşların fiziken aramızdan ayrılmasının 50. yılında Partiya Komünist a Kurdistan (KKP) olarak onların devrimci önderliklerine ve devrimci kararlıklarını saygıyla selamlıyoruz.

Partimiz, yoldaşların bırakmış olduğu devrimci mirasi mücadelesinde yaşatmayı devrimci bir sorumluluk olarak görüyor.

Yaşasın yoldaşlarımızın devrimci mücadelesi!

Yaşasın Türk ve Kürt halkının mücadele birliği!

Partiya Komünist a Kurdıstan (KKP)

Merkez Komitesi

06 Mayıs 2022

Bölüme ait diğer yazılardan!

PARTİ PROGRAMINA EK; GÜNCEL ASGARİ PROGRAMI!

KKP, 10. Kongresininde Acil Demokratik Talepler programı kabul edildi. PARTİ PROGRAMINA EK: GÜNCEL ASGARİ PROGRAM …