Home / Güncel / YÜZÜNCÜ YILINDA LOZAN ESARETİ! KKP

YÜZÜNCÜ YILINDA LOZAN ESARETİ! KKP

Yüzyılı aşkındır, halkımız ulusal ve demokratik talepleri için ayağa kalkarak, büyük mücadeleler vererek, zaman zaman kısa süreli olarak önemli kazanımlar elde etmesine rağmen bu kazanımları koruyup geliştiremedi. Birinci dünya savaşı öncesi ve sonrası Balkanlar’da ve Ortadoğu’da yeni ulusal devletler kuruldu. Halkımız o süreçte ulusal birliğini gerçekleştirip ulusal özgürlük mücadelesini devletleştiremedi.
Halkımız, parçalanmış bir ulus olarak parçalanmış bir siyaset izleyerek straji ve taktikleri, ulusumuzun kurtuluşunu ve kendi ulus devletini gerçekleştiremedi.
Birinci dünya savaşı sonrası Balkanlarda ve Ortadoğu’da onlarca yeni devletler kuruldu. Halkımız ulusal birliğini oluşturamamış olmasından dolayı bölünmüş olarak sömürgeci bölge devletlerinin, soykırımcı Asimilasyoncu politikalarına karşı sonuç alıcı mücadele kazanımlar yaratamadı.
100 yıl önce Lozan kentinde Kürdistan halklarının köleliği anlamına gelen Lozan anlaşması kabul edildi. 21. yüzyılda 50 milyon nüfusa sahip Halkımız ulus olarak kabul edilmedi. Emperyalist güçler tarafından dört parçaya bölünen Kürdistan uluslararası sömürge konumuna getirildi. Halkımızın ulusal özgürlük mücadelesi kendi kader tayın hakkı mücadelesiyle her düzeyde devam etmektedir. Kürdistan ve Kürt sorunu uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Halkımızın mücadelesi uluslararası düzeyde yeterli olmasa da destek ve dayanışma görmektedir.
Kürdistan’nın son 120 yıllık mücadele tarihine bakıldığında artılarımızı ve eksilerimizi görmekteyiz. Eksilerimiz ulusal birliğimizi gerek siyasi ve gerekse askeri olarak gerçekleştirememiş olmaktır. Artılarımız bölgesel düzeyde oluşan kazanımlarımızdır. Güney Kürdistan federe devletinin kazanımların, Rojava demokratik özerk yönetimi ile bir üst aşamaya çıkmıştır. Rojava devrimi önemli bir kazanımdır. Eksiklerimizi gidermeye çalışırken başta Rojava devrimi ve halkımızın kazanımlarını selamlıyoruz.
Özgür ve demokratik Kürdistanı yaratmak için tüm siyasi partilerimize, sivil toplum örgütlerimize, Aydınlarımıza, sanatçılarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.
Partiya Komünist a Kurdıstan (KKP) olarak halkımızın ulusal özgürlük mücadelesini her düzeyde yürütmenin sorumluğuyla herkesi saygıyla selamlıyoruz.
Yaşasın Özgür ve Demokratik Kürdistan!
Partiya Komunıst a Kurdistan (KKP)
Merkez Komitesi
24 Temmuz 2023

Bölüme ait diğer yazılardan!

PARTİ PROGRAMINA EK; GÜNCEL ASGARİ PROGRAMI!

KKP, 10. Kongresininde Acil Demokratik Talepler programı kabul edildi. PARTİ PROGRAMINA EK: GÜNCEL ASGARİ PROGRAM …