Home / Güncel / DR. QASIMLO‘YU ANARKEN! KKP

DR. QASIMLO‘YU ANARKEN! KKP

DR. QASIMLO‘YU ANARKEN!

Dr. Qasımlo İKDP‘nin (İran Kürdistan Demokratik Partisi) genel sekreteri olmadan  önce Çekoslavakya ve Fransa’da yaşamıştır. Yurtdışında almış olduğu akademik eğitim ile ülkesindeki gelişmeleri takip ettiğinden dolayı güçlü entellektüel birikime sahip olan, Dr. Qasumlo aynı zamanda yedi dil biliyordu.

1979 yılında İran Şah rejimine karşı ayaklanan halklar, Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Bülücistanlılar, ayaklanmanın neticesinde ırkcı diktatör, Şah ve Şurekasının İran dışına atarlar.

Şah rejiminin yenilgiye uğramasıyla birlikte, ezilen ulus ve sınıflar kendi demokratik birlikteliklerini sağlayarak, işçi sınıfının, emekçi halkların, gençlerin ve kadınların aktif katılımıyla demokratik yönetim oluşturlar. Halkların özgürlük ve eşitliğini temel alan katılımcı yönetim dünya halkları tarafından sevinçle karşılanır. Demokratik güçler kendi doğal önderlerini kısa sürede yaratırlar ve Molla rejiminin hedefi haline gelirler. Yeni Kolonyalîst Molla rejimi halkın önderlerini imha etmek ve halkları birbirine boğazlatmak için  harekete geçer.   

Dr. Qasımlo 1979 yılında İKDP‘nin başına geçtiğinde, kitle desteği gerilemiş, çökmüş, ciddiye alınmayan küçük bir parti konumundadır. 1978 İran halk ayaklanmasında sadece bir elin parmakları kadar silahlı Peşmergesi vardı.

Dr. Qasımlo ve az sayıda yoldaşıyla birlikte hızlı bir örgütlenme sürecini başlatır. Şah rejiminin yıkılmasıyla birlikte, Doğu Kürdistan’da yönetimi ele  geçirip ve kendi yönetimini oluşturup kurumsallaştır.

Bir Nisan 1979’da Mollalar rejiminin başı Humeyni adım adım rejimi Şeriat kurallarına göre örgütler. İran Şahı Rıza Pehleviye karşı geniş bir ittifak oluşturan güçler iktidarı Humeyni‘ye kaptırırlar. Humeyni Rejimi o güne kadar kendisinin karşısında olmayan hatta yanında olan, destek veren halklara verdiği sözleri unutarak başta Doğu Kürdistan olmak üzere diğer halklara, Araplara, Türkmenlere, Bülücülere, Azerilere karşı Kolonyalist Molla rejimini pekiştirir.

Doğu Kürdistan halkı kendi iç örgütlenmesini güçlendirme çabalarını geliştirir. Yeni Molla rejimininde yapılan ilk seçimlerde Doğu Kürdistan halklarının yüzde 80 desteğini alan Dr. Qasımlo haklı olarak Doğu Kürdistan‘da önder konuma gelir.

İran’daki mollalar rejimi, Dr. Qasımlo’yu hedefe koyarak, ortadan kaldırılması gerekli olan kişilerin başına koyar.

Sömürgeci Mollalar rejimi, kendisine karşı olan, halklar ve önderlerini tuzaklarla öldürmeye ve ortadan kaldırmaya devam eder. 13 Temmuz 1989 yılın da Avusturya’nın başkenti Viyana’da Dr. Qasımlo ve iki yoldaşı tuzağa düşürülerek katledilir.

İKDP, Dr. Qasımlo’nun ölümünden gerekli dersleri  çıkarmaz. Sömürgeci devletlere hiç bir zaman güvenilmeyeceğini unutan yaklaşım 1992’de Dr. Qasımlo sonrası partinin genel sekreteri olan Şerefkandi Almanya’nın başkenti Berlin‘de Molla rejimince silahlı saldırı sonucu katledilir.

Sonuc olarak, Dr. Qasımlo’nun dediği gibi‚ bir arkadaşınız öldüğü zaman ağlamayın, çalışın, çalışın ki onun görevleri yalnız kalmasın‘

Ve devamla Dr. Qasımlo diyor ki ‚eğer bir kimse devrimciyse ölümüde devrimci olur‘

Kürdistan halkları ulusal özgürlüğü için mücadelede toprağa düşenlerin yaşamlarından öğrenerek daha çok çalışmalıdır.

Partiya Komünist a Kürdistan (KKP), ölümsüzleşen Dr. Qasımlo yoldaşın ve yoldaşların ölümünün 34. yılında saygıyla anıyor. UNUTMAYACAĞIZ! UNUTURMAYACAĞIZ!

Yaşasın Özgür Demokratik Kürdistan!

Partiya Komünist a Kürdistan (KKP)

Merkez Komitesi

13 Temmuz 2023

Bölüme ait diğer yazılardan!

PARTİ PROGRAMINA EK; GÜNCEL ASGARİ PROGRAMI!

KKP, 10. Kongresininde Acil Demokratik Talepler programı kabul edildi. PARTİ PROGRAMINA EK: GÜNCEL ASGARİ PROGRAM …