Home / Güncel / 1925 AYAKLANMASI!

1925 AYAKLANMASI!

1925 AYAKLANMASI!
Birinci Pazar paylaşım savaşının son bulmasıyla yeniliğiye uğrayan devletlerin bulunduğu alanlarda çok sayıda ulus devleti ortaya çıkarken, 1917 Ekim devrim de yeni ulus devletlerin kurulmasına destek oldu.
İngiltere ve Fransa 1916 yılında Sykes-Picot gizli anlaşması ile Ortadoğu ve Kürdistan’ı aralarında paylaştılar. Halkımızın tüm ulusal demokratik hakları ve talepleri ortadan kaldırıldı.
Mondros antlaşmasına Osmanlı ordusu uymayarak Kürdistan’a saldırılarını sürdürdü ve uluslararası güçler Osmanlının saldırılarına sesiz kalarak destek oldular.
Sevr anlaşmasında Kürtlere otonomi statüsü sözü verildi fakat Lozan da Kürt’ler den hiç söz edilmedi.
Emperyalist güçlerin kendi aralarındaki görüşmelerde halkımızın payına özgürlük talebi düşmediği gibi 24 Temmuz Lozan’da imzalanan uluslararası antlaşmayla ülkemiz Kürdistan dört parçaya bölündü.
Lozan antlaşmasının tarafı olan Sömürgeci TC devleti Kürdistan’a saldırılarını ve asimilasyon politikalarını artırarak sürdürdü. Osmanlıdan devri aldığı soykırımı mirasını Ermeniler, Süryaniler, Keldaniler, Çerkezler vb. halklar üzerinde sürdürdü ve özellikle Kürdistan’da ki örgütleri yakın takibe aldı.
Sömürgeci Türk devleti bu saldırılarını başta Kürdistan aydınlarına, kanat önderlerine karşı yapmaya başlayınca, halkımızda Türk rejimine güvenilmeyeceğini bilince çıkartarak 1922 yılında AZADİ örgütlenmesinin temellerini attı.
AZADİ örgütünün askeri ve siyasi önderlerinden Cibranli Halit bey 20 Aralık 1924 de gözaltına alınır. Azadi örgütünün önder kadrolarına yönelik kovuşturmalar ve tutuklamalar devam eder. Yusuf Ziya bey Bitlis’te tutuklanır ve İhsan Nuri aranır duruma düşer.
Azadi örgütün askeri ve önder kadrolarının tutuklanması sonucu örgütün tüm yükü Şeyh Said’in omuzlarına yüklenir. Şeyh Said tarihin kendisine yüklemiş olduğu bu bilinçle hareket ederek örgütü toparlamaya çalışır. Kısa süre içinde Kuzey Kürdistan’da örgütsel çalışmalarını hızlandırır ve Bitlis cezaevinde yatan yoldaşlarını kurtarmak için planlar oluşturur. Sömürgeci TC devleti örgütün gelişmesini ve güçlenmesini engellemek için her türlü provokasyonu yaratır. 13 Şubat 1925 tarihinde iki askerin ölümüne neden olan provokasyonu gerekçe göstererek saldırılara başlar. Sömürgeci rejime karşı direniş kısa süre içinde Kuzey Kürdistan’a yayılır. Bazı şehirler ele geçirilir, ele geçirilen şehirlere, ilçelere yöneticiler atanır ve TC devletinin koymuş olduğu vergi sistemini ortadan kaldırılır.
1925 Ayaklanması karşısında yenilgiye uğrayan sömürgeci TC devleti diğer sömürgeci güçlerden destek almaya yönelir. Almanya’nın Osmanlı döneminde başlattığı Kürdistanı ikiye bölen, denetimi Fransız’lar da olan demiryolundan askerleri, tankları ve topları geçirmek için izin alır. Almış olduğu bu silahlarla Kürdistan savaşçılarını kuşatırken, Kuzeyden savaş uçaklarıyla bomba ve zehirli gazlarla saldırıyı yoğunlaştırır. Orantısız silah ve cephane üstünlüğüne sahip olan Sömürgeci TC devleti, Kürdistan savaşçılarını yenilgiye uğratılır ve büyük bir soykırımı başlatır. 15 Nisan 1925 tarihinde başta Şeyh Said ve yoldaşları yakalanır. Direnişin önder kadroları yakalanınca Bitlis’te uyduruk bir mahkemede Cibranlı Halit bey ve Yusuf Ziya bey idam edilir.
Kuzey Kürdistan’da savaş makinesi olan İstiklal Mahkemeleri önüne gelen Kürdi, çocuk, yaşlı demeden idam sehpasına gönderirken, amaç korku ve terörle, Kürt olma bilincini yok ederek, sürgüne göndererek halkımızı asimilasyonla Türkleştirmektir.
Şeyh Said’ın yargılama süreci boyunca çok büyük katliamlar ve soykırımları devam ederken, var olan tüm Kürdistan kurumları kapatılır.
29 Haziran 1925 tarihinde Diyarbakır’da Ermeni kilisesinde kurulan istiklal Mahkemesinde aralarında bir Ermeni, bir Süryani ile birlikte 47 direnişçi Kürt halkının ulusal demokratik taleplerini haykırarak idam sehpasına dik başlı yürüyerek kahraman olmanın bütün özelliklerinde taşıyarak, önder olmanın nasıl olması gerektiğini, başta Kürt halkına ve dünya halklarına gösterdiler.
Partiya Komünist a Kürdistan (KKP) başta Şeyh Said ve 46 yoldaşı olmak üzere, ulusal özgürlük mücadelesinde ölümsüzleşen kahramanlarımızı saygıyla anıyor. UNUTMAYACAĞIZ!
Yaşasın Özgür Demokratik Kürdistan!

Partiya Komünist a Kürdistan (KKP)
Merkez Komitesi

28 Haziran 2023

Bölüme ait diğer yazılardan!

PARTİ PROGRAMINA EK; GÜNCEL ASGARİ PROGRAMI!

KKP, 10. Kongresininde Acil Demokratik Talepler programı kabul edildi. PARTİ PROGRAMINA EK: GÜNCEL ASGARİ PROGRAM …