Home / Güncel / KKP Merkez Komitesi Halkımızı Seçimlerde Demirtaş’ı ve HDP’yi Desteklemeye Çağırıyor

KKP Merkez Komitesi Halkımızı Seçimlerde Demirtaş’ı ve HDP’yi Desteklemeye Çağırıyor

Yiğit Kürt ve Kürdistan Halkları

Kürt ve Kürdistan Halklarının düşmanı Tayyip ve müttefiki Bahçeli kendi aralarında ”Cumhur İttifakı” kurdular ve baskın seçim kararı aldılar. Öteki Kürt ve Kürdistan halkları düşmanı partiler de; Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu ”Millet İttifakı” adında kendi aralarında ayrı bir ittifak bloku oluşturdular.

Yapılacak seçim, neyle sonuçlanırsa sonuçlansın, sandıklar açıldığı andan itibaren çalıntı ve sahte oylarla 2017 Nisan’ında kılpayı kabul ettirilen faşist Anayasa fiilen yürürlüğe girecek. Bu Anayasaya göre seçilecek olan sözde ”Cumhurbaşkanı”, aslında seçilmiş kraldan başka bir şey olmayacak. Yeni rejim istibdat rejimi, seçilecek kral sınırsız yetkilere sahip bir müstebit olacak. Önümüzdeki ”Cumhurbaşkanlığı seçimi” despot seçimidir. Tiran seçimidir. Firavun seçimidir.

Yeni Anayasaya göre teşkil edilecek hükümet sözde cumhurbaşkanının meclis dışından kimselerle kuracağı, yalnızca firavuna karşı sorumlu olan kukla bir hükümet olacak. Hükümet üyeleri artık ”Bakan” değil, ”vezir” ya da ”nazır” olacak; hükümet de ”Divan” olacak. Bütün bu vezir ve nazırlar seçilmiş padişahın birer ”kapıkulu”ndan başka bir şey olmayacaklar. Yani Yeni ”Meclis” bir meşrutiyet meclisi kadar bile yetkisi olmayan göstermelik bir meclis olacak.

Bundan böyle burjuva demokrasisinin ”güçler ayrılığı”nın son kırıntıları ve sözde ‘’Hukuk Devleti’’ de ortadan kalkıyor. Ve çoktandır fiilen tek adamın elinde olan yasama, yürütme, yargı, medya, polis, silahlı kuvvetler, kısacası her şey, şimdi resmen, ”Anayasal olarak” da tek adamın kontrolü altına giriyor.

Halihazırdaki Saltanat Anayasası’nı paçavra gibi yırtıp atmadan; yerine Kürt ulusunun varlığını ve ulusal haklarını tanıyan ve teminat altına alan tam demokratik bir anayasa geçirilmeden yapılacak olan hiç bir seçim gerçek bir seçim değildir. Yapılacak seçimlerde ”kırk katır mı, kırk satır mı” seçeneği bile sorulmuyor; kırk katırın ipini, kırk satırın sapını kimin tutacağı soruluyor.

Üstelik Kürtler ve emekçiler için taşların bağlı, köpeklerin serbest olduğu, iki burjuva blokun birbirleriyle it dalaşı yaparken; Kürtler karşısında ”Yenikapı Ruhu”yla tek sürü halinde hırlanıldığı bir ortamda seçimler yapılıyor. OHAL koşullarında burjuva partiler gerek tek tek gerek ittifak halinde serbestçe hareket ediyorlar.

Seçimlerde Selahattin Demirtaş dışında demokrat kişilikli cumhurbaşkanı adayı; Halkların Demokrasi Partisi / HDP dışında demokratik nitelikli parti yok. Demirtaş uyduruk suçlamalarla hapiste; çok sayıda HDP milletvekili, üyesi ve yöneticisi hapiste yatıyor. Aralarında it dalaşı yapan ”Yenikapı” partilerinin ortak hedefi seçimlerde Demirtaş’ı devre dışı bırakmak ve HDP’yi yüzde onluk anti – demokratik barajın altında tutarak göstermelik meclise sokmamak.

Sıraladığımız tüm olumsuzluklara rağmen seçimlere güçlü bir şekilde katılmak ve Kürt düşmanı, emekçi düşmanı Yenikapı partilerine unutamayacakları bir şamar atmak gerekiyor. HDP Yenikapı partileri karşısında tek demokratik, halkçı alternatiftir. Seçim barajını yıkmak, Demirtaş’ı en yüksek oy oranıyla desteklemek kozmik odalarda halk düşmanı hesaplar yapan şöven, faşist, ırkçı, yobaz partilerin hesaplarını bir kez daha bozacak ve devrimci demokratik güçleri iktidara bir adım daha yaklaştıracaktır.

Biz KKP olarak bu anlayışla bugüne kadar tüm seçimlerde hiç bir ön koşul ileri sürmeden HDP’yi destekledik. Önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Demirtaş’ı destekledik. Bazı reformist-‘’yetmez ama evetçiler’’ gibi Demirtaş’ı ve HDP’yi ”Türkiyelileşme” söylemlerine bakarak diğer tüm partilerle aynı kefeye koymadık. Kürt sorununun köklü çözümü olarak bağımsız ya da federal ulusal devlet kurma hakkını savunmasa bile; sorunun köklü çözümü yolunda ileri adımlar anlamına gelen asgari demokratik taleplere programında, söylemlerinde ve eylemlerinde yer veren ve bu nedenle rejimin ve tüm ”Yenikapı” partilerinin ortak hedefi haline gelen HDP’nin bir çeşit ”demokratik bir koalisyon”, ”çatı” ya da ”ittifak” partisi olduğunu dikkate aldık.

Bu anlayışla bu seçimlerde de Demirtaş’ın adaylığını ve HDP’yi destekliyor; halkımızı da güçlü biçimde desteklemeye çağırıyoruz. Mitinglerde, alanlarda, sokaklarda, evlerde, fabrikalarda kısacası her yerde Demirtaş’ın ve HDP’nin kazanması için çalışalım. Seçim günü oylarımızı Demirtaş ve HDP için kullanalım.

Biz KKP olarak tüm halkımızı ve Türkiyenin tüm halk ve inançlardan emekçilerini; ilericilerini, demokratlarını

Yenikapı partilerini rezil etmek için;

İçte ve dışta cihat ve fetih peşinde koşan Cumhur İttifakını yere sermek için;

Sur’da, Cizre’de, Nusaybin’de ve diğer şehirlerimizde hunharca katledilen canlarımızın kanı, analarımızın ahı için; yıkılan kentlerimizin hesabını sormak için;

Biri ”On Afrin’i bir Mehmetçiğime kurban ederim” diyen; öteki Afrin’i dünyanın gözü önünde işgal ve ilhak edip yüzbinlerce insanımızı topraklarından sürgün eden Kürt ve Kürdistan düşmanlarına güçlü bir tokat atmak için

Demirtaş’ı ve HDP’yi desteklemeye çağırıyoruz.

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı halinde birbirleriyle dalaşan; ama HDP karşısında Yenikapı İttifakında buluşan tüm gerici, şöven, faşist partiler karşısında anti- faşist, anti – emperyalist demokratik cepheyi tabandan örelim ve hepsine karşı güçlü biçimde mücadeleyi yükseltelim.

Kahrolsun gerici, şöven faşist düzen partilerinin ‘Cumhur’ ,’ Millet’ , Yenikapı İttifakı

Yaşasın Halkların Devrimci, Demokratik İttifakı

08 Mayıs 2018

PARTİYA KOMİNİSTA KURDİSTAN

KKP

Merkez Komitesi

Bölüme ait diğer yazılardan!

UĞURLAR OLSUN SALİH ABİ! KKP Sözcüsü Kemal BILGET

UĞURLAR OLSUN SALİH ABİ, TÜM DEVRİMCİLERİN; ÖZELLİKLE ANTEPLİ DEVRİMCİLERİN BAŞI SAĞOLSUN ! Dün çeşitli kaynaklardan …