Perşembe , Aralık 7 2023
Home / Parti / Temel Metinler / ÖSP II. GENEL KONGRESİNE ÖNERİLEN KARAR TASARISI

ÖSP II. GENEL KONGRESİNE ÖNERİLEN KARAR TASARISI

2015 Sonbaharında yapılan ÖSP II. Genel Kongresine önerilen beş imzalı Karar Tasarısını belgesel niteliğinden ötürü okuyucularımıza sunuyoruz.

PARTİ ADI DEĞİŞİKLİĞİ VE BAŞINDA ‘KÜRDİSTAN’ KELİMESİ BULUNAN PARTİLERİN YASAL KURULMASI HAKKI İLE İLGİLİ KARAR (TASARISI)

TC Anayasası ve yasaları Kürt ve Kürdistan adına parti, dernek, vakıf vb kurmayı yasaklıyor. Bu yasaklama hukuken devam etmesine rağmen bir süreden beri bu isimlerle, parti, dernek ve vakıflar kurulmuş bulunuyor. Yine de bu kurumların varlığı hukuki bir temele dayanmadığı için savcıların harekete geçmesiyle her an bunları kapatma ihtimali bulunuyor. Bu durumu gözönünde bulunduran ÖSP II. Kongresi parti adının Kürdistan Komünist Partisi olarak değiştirilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesini gerekli görür:

1- TC Anayasası’nda ve yasalarında Kürdistan adıyla teşkilat kurma ile ilgili yasaklar kalkmalı ya da kalkma koşulları iyice olgunlaşmalı; bu konuda adımlar atılacağaı yönünde kuvvetli emareler ortaya çıkmalıdır. Legal kurulma imkanları olmadığı için illegal olarak kurulmuş çok sayıda Kürt / Kürdistan partisi uzun süreden beri zaten yeraltında illegal faaliyet yürütmektedir. KKP, PKK, PSK ve daha başka illegal partilerin legal olarak kurulması demokratik bir hak ve taleptir. ÖSP bu talebin yerine getirilmesi için mücadele etmektedir.

2- Türk devletinin izlediği politikalar nedeniyle Türk halkı Kürt ulusunun haklarını ve Kürdistan’ın ülke olarak varlığını tıpkı devlet gibi red ve inkar etmektedir. Türk toplumunun önemli bir çoğunluğu, kamuoyunu oluşturan siyasi partiler, basın, ‘sivil toplum’ örgütleri Türk toplumunun bu şövenist tutumunu körüklemeye, beslemeye devam etmektedir. ‘Türkiye’ partisi olduğunu ısrarla tekrarlayan, ‘Türkiyelileşme’ için canla başla çaba sarf eden partiler bile Türk toplumu tarafından Kürt partisi olarak algılandığı için saldırılara maruz kalmaktadır. Bu koşullar altında Kürt ve Kürdistan sözlerini duyunca çılgına dönen bir toplumun yaşadığı yerlerde bu tabelaları taşıyacak olan teşkilatlarımıza yönelecek muhtemel saldırılara göğüs gerebilecek güce sahip olmaları gerekir. Bu güç ÖSP’nin yeterli oranda büyümesi, kitleselleşmesi ve etkili bir güç haline gelmesi ile ortaya çıkacaktır. Bugün sadece Türklerin büyük çoğunluğu değil, Kürtler arasında önemli bir çoğunluk da Kürdistan adını telaffuz etmemekte, böyle bir ülkenin varlığını görmezden gelmektedir. Bu durum Türk cumhuriyet rejimlerince izlenen yoğun asimilasyon politikaları neticesinde ortaya çıkmıştır. ÖSP hem Türk hem Kürt kamuoyunu Kürt ulus ve Kürdistan ülke gerçeğine, Kürdistan bayrağı ve sembollerine alıştırmak, bunları onlara benimsetmek için öteki bir çok Kürdistan partileri gibi çaba harcamaktadır. Bu çabaların sonucunda kamuoyu olgunlaşacak, iklim önemli ölçüde elverişli hale gelecektir. Bu aşamada Kürdistan Komünist Partisi tabelalarının asıldığı parti binalarını ırkçı, faşist, şövenist saldırılara karşı savunmak mümkün olacaktır.

3- Partiya Komunist a Kürdistan (KKP) adını taşıyan Kürdistan Komunist Partisi Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki komünistlerin yasal parti kurmaya yönelmeleriyle onlara gelebilecek suçlamalara mani olmak maksadıyla ülkede örgütlenmeyi iptal etmesine rağmen yurtdışında varlığını halen sürdürmektedir. Kürdistan Komünist Partisi, tüzel kişiliğine kendi iradesiyle son vermedikçe, yani KKP, bir kongre ile kendini feshetmedikçe onun adıyla parti kurmak yahut isim değişikliği yaparak bu adı almak yakışıklı bir davranış olamaz. Bu yönde adım atılırken KKP’nin iradesini göz önünde bulundurmak; bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda onunla görüşmek ve ortak bir sonuca ulaşmak gereklidir.

Bütün bunları dikkate alan ÖSP kongresi yukarda anılan koşulların hazırlanması, koşullar olgunlaştığında gerekli adımların atılması için yeni seçilecek Parti Meclisi’ne, isim değişikliği dahil, tam yetki verir.

9. 11. 2015

Bölüme ait diğer yazılardan!

HALKIMIZA!

HALKIMIZA! Partiya Komünist a Kürdistan (KKP) 10. Kongresini başarıyla topladı! Partımizin 10. Kongresini selamlıyoruz… Dünya …