Çarşamba , Mayıs 22 2024
Home / Güncel / KKP Merkez Komitesi: Direnen Venezuela halkının ve Bolivarcı Devrim’in Yanındayız!

KKP Merkez Komitesi: Direnen Venezuela halkının ve Bolivarcı Devrim’in Yanındayız!

Yankee evinde kal; kanlı ellerini Venezuela’dan çek!

Amerikan emperyalizmi saldırganlıkta sınır tanımıyor. Tarihi boyunca defalarca başka ülkelere saldırdı; başkalarını egemenliği altına almak ya da ”hizaya getirmek” için sayısız savaş yürüttü, darbe tezgahladı, işgal gerçekleştirdi. Arka bahçesi olarak gördüğü Latin Amerika’nın üzerinde Demoklesin Kılıcı gibi asılı kaldı.

20’inci Yüzyılda Latin Amerika’da tezgahlanan bütün karşı devrimlerin, askeri faşist darbelerin planlayıcısı, organizatörü ve yürütücüsü Amerikan emperyalizmidir. Şili’de Allende’yi deviren, Grenada’yı işgal eden, Arjantin ve Brezilya’da askeri cuntaları destekleyen, Nikaragua ve El Salvador devrimlerini boğan, Küba devrimini yıkmak için her türlü yolu deneyen Amerika Birleşik Devletleri Hugo Chavez önderliğinde gerçekleşen Bolivarcı ulusal devrimden ve Latin Amerika’da peşpeşe iktidara gelen halkçı güçlerin ülkeleri üzerindeki Amerikan boyunduruğunu kırmaya yönelik adımlar atmaya başlamalarından sonra bütün gücüyle Venezuela ve öteki Latin ülkelerindeki sol eğilimli hükümetleri iktidardan düşürmeye çalıştı.

Şimdi tekrar Venezuela’nın meşru hükümetini devirmeye uğraşıyor. Venezuela’nın Amerikan bankalarındaki paralarını bloke eden Trump yönetimi bu paraları kendini başkan tayin eden Juan Guaidó’nun emrine veriyor. 2002 Nisan’ında Hugo Chávez’e karşı tezgahlanan başarısız darbe girişimi bu kez geçen yıl halkın büyük çoğunluğu tarafından seçilen meşru başkan Nicolás Maduro’ya karşı düzenleniyor.

Kukla Juan Guaidó’yu açıktan açığa Amerikan emperyalizmi, Venezuela’ya komşu bazı ülkeler, ABD tarafından yönlendirilen Amerika Devletleri Örgütü ve bazı AB ülkeleri destekliyor. Venezuela’nın komşusu Brezilya’da faşist bir başkanın seçilmesinden sonra emperyalist müdahale çabaları hız kazandı. Amerika bir yandan ekonomik ambargoyla Venezuela ekonomisini felc ederek ülkeyi ağır bir ekonomik krize sürüklerken; bir yandan da politik ve diplomatik kuşatma altına alarak uluslararası planda yalnızlaştırmaya ve içerde gerici muhalefetin baskısıyla başaramadığı takdirde doğrudan askeri müdahale ile mevcut hükümeti yıkmaya ve yerine kendi kuklasını yerleştirmeye çalışıyor.

Batı emperyalistlerinin Venezuela’daki Bolivarcı hükümeti yıkma girişimleri uluslararası hukukun yerleşmiş ilkeleri olan devletlerin içişlerine karışmama, egemenlik haklarına saygı duyma ve kendi kaderlerini kendileri tayin etme kurallarının zorbaca ihlalidir. Venezuela’nın siyasal bağımsızlığına, yürürlükteki anayasal düzenine ve egemenlik haklarına yönelik bütün dış müdahale ve saldırılar özünde tüm dünya halklarına ve emekçilerine yapılmaktadır.

Dünyanın tüm komünist, devrimci, demokratik, ilerici güçleri Venezuela halklarının ve ulusal devrimci yönetiminin yanındadır. Uluslararası komünist hareketin ayrılmaz parçası olan Partiya Kominista Kurdistan (KKP), Venezuela halkı ve Bolivarcı devrimi ile dayanışma içindedir. Partimizin adını kullanan sahte ”Kürdistan komünistleri”nin meşru Maduro hükümeti ile darbeci Guaidó’yu, emperyalist müdahale ile ona karşı meşru direnmeyi aynı kefeye koyan Perinçekvari tutumu ile partimizin alakası yoktur.

Saflar bellidir: Bir yanda emperyalist müdahale; diğer yanda Bolivarcı devrim. Amerika ve Batı ile çelişkileri olan Rusya, İran, Çin gibi devletlerin her birinin ”düşmanımın düşmanı dostumdur” anlayışıyla Maduro yanında yer almaları sorunun özünü değiştirmemektedir. Venezuela’nın uluslararası tecrit ve ambargoyu kırmak ve nefes alabilmek için bu ve benzeri ülkelerle iyi ilişkiler kurması doğrudur. Venezuela, Bolivya, Küba gibi Latin Amerika ülkelerini boğmak için elinden geleni ardına koymayan ABD emperyalizmine karşı açık ve net tutum almayanlar komünist, enternasyonalist, hatta devrimci adı taşımaya layık değildir.

Emperyalistler kirli ellerinizi Venezuela’dan çekin!

Venezuela’ya müdahaleye son!

Emperyalist kuklası darbecileri tanımıyoruz!

06. 02. 2019

Partiya Kominista Kurdistan / KKP

Merkez Komitesi

Bölüme ait diğer yazılardan!

KÜRDİSTAN’A FÜZE ATANA, ATILAN FÜZEYE İMZA ATANA DA OY YOK! BARAN CEM

KÜRDİSTAN’A FÜZE ATANA, ATILAN FÜZEYE İMZA ATANA DA OY YOK! TC ve Kürdistan’da 31 Mart …