Home / Parti Yaşamı / SEKİZİNCİ KONGRE SONUÇ BİLDİRİSİ KÜRDİSTAN HALKLARINA !

SEKİZİNCİ KONGRE SONUÇ BİLDİRİSİ KÜRDİSTAN HALKLARINA !

SEKİZİNCİ KONGRE SONUÇ BİLDİRİSİ
KÜRDİSTAN HALKLARINA
Kürdistan işçi ve emekçilerinin sınıf partisi Partiya Komünista Kürdistan (KKP) 13 – 14 Mayıs 2017’de 8. Kongresini başarıyla gerçekleştirdi.
Kongremiz temel gündem maddesi olan ‘’Partinin Yeniden Yapılandırılması’’ konusu ekseninde önce Merkez Komitesi Politik ve Faaliyet Raporu’nu sonra Divan’a sunulan Karar Tasarılarını tartıştı ve oyladı.
8. Kongremizin hepsi de önemli kararları partimizin yeni baştan şekillenmesi yönünde atılmış ciddi adımlar niteliğindedir.
Partimiz en başta Kuzey Kürdistan, sonra öteki Kürdistan parçaları ve nihayet Türkiye ve Ortadoğu halklarının en devrimci, en militan örgüt ve gruplarıyla birlikte mücadele alanlarında eylem birliği yapmayı, komünist ilkelerimizden taviz vermeden beraber çalışmayı baş görevlerimizden biri saymaktadır. Bu temelde diğer devrimci güçlerle dostane ilişkileri kavga alanlarında kuracaktır.
Partimizin bugünkü gerek merkezi yapısında gerekse gövdesindeki sınıfsal bileşiminde proleter öğeler ağırlıktadır. Ancak iç kesimleri başta gelmek üzere Kürdistan’da yeniden örgütlenme, çok uluslu ülkemiz Kürdistan’da bütün halklardan emekçilerle birlikte ruhta, bilinçte ve kavgada DAHA ÇOK KÜRDİSTANLILAŞMA, GENÇLEŞME, KADINLAŞMA, PROLETERLEŞME ihtiyacı Kongremizin saptadığı en acil ÖRGÜTSEL ihtiyaç durumundadır. Partimiz tüm Kürdistan komünistlerini bu hedef temelinde partimizle ilişkilenmeye, gelecek ilk Kongremiz’de ele alacağımız program ve tüzük değişiklikleri hakkında başlatacağımız açık tartışma süreçlerine katkı sunmaya ve mücadele alanlarında eylem birliği yapmaya çağırır.
Kürdistan’daki halklarımız: Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Araplar, Gürcüler, Türkler, Azeriler …’den bütün işçi, emekçi, gençlerimiz, aydınlarımız, kadınlarımız… Kısacası TC sömürgeciliğinin baskısı altındaki bütün ezilenler!
8. Kongresini gerçeklestiren ve önüne yeni hedefler koyan partiniz Partiya Komunista Kürdistan’a omuz verin! Partimizi, soykırımcı Türk rejimine karşı ülkemizin butün alanlarında örgütleyerek alanlara, direnişlere taşıyalım ki haramilerin, sömürgecilerin saltanatını yıkalım! ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ SÖMÜRGECİ BOYUNDURUĞU KIRALIM! Hep birlikte özgür, demokratik ve sosyalist Kürdistanı kuralım!
Ülkemiz Kürdistandaki bütün komünist grup, çevre ve kişileri kendi öz partileri olan KKP saflarında bu uğurda örgütlü mücadeleye çağırıyoruz!

Kürdistan Komünist Partisi
KKP
8. GENEL KONGRESİ
14.05.2017

Bölüme ait diğer yazılardan!

1925 AYAKLANMASI!

1925 AYAKLANMASI!Birinci Pazar paylaşım savaşının son bulmasıyla yeniliğiye uğrayan devletlerin bulunduğu alanlarda çok sayıda ulus …