Cumartesi , Ocak 28 2023
Home / Parti Yaşamı / KADIN KURULTAYI ÜZERİNE geçmişten geleceğe kkp / parti arşivinden

KADIN KURULTAYI ÜZERİNE geçmişten geleceğe kkp / parti arşivinden

_______________________
Dengê Kurdîstan

BİJÎ KURDÎSTAN’A AZAD Û DEMOKRATÎK!..
_______________________
Hêjmara: 13 / Tebax 1989
_______________________

KADIN KURULTAYI ÜZERİNE

MAYIS ayı içinde İHD tarafından düzenlenen Kadın Kurultayı kadın hareketinin gelişimi açısından olumlu bir adım oldu. Kürdistan kadınları da – yetersiz de olsa – burada temsil edildiler.

Kadınların politik müücadeleye katılımları büyük önem teşıyor. Kocaları, oğulları ya da babalarının birer yardımcısı, sekreteri, hizmetçisi veya takipçisi gibi değil, onlarla eşit biçimde yeteneklerini, yaratıcılıklarını, zekâ ve becerilerini ulusal ve sosyal kurtuluşa, özgül olarak da kadınların kurtuluşuna adamaksızın kadınların ezilmeleri sona eremez.

Kürdistan’da kadın hareketi çok dağınık ve örgütsüzdür. Oysa Kürt kadınları dağlarda, zindanlarda her alanda faşizme karşı yiğit ve onurlu kavga verdiler. Türkiye genelinde örgütlenmesine çalışılan Birleşik Kadın Örgütlenmesi’nde Kürdistan kmünist, ilerici ve yurtsever kadınları da yer almalıdır.

Kürdistan’da ayrı, ulusal temelde bir kadın örgütlenmesi girişimlerinin varlığı biliniyor. Bu girişim, bugün için, güç yetersizliği nedeniyle gerçekleşmedi. Ancak güçler yeterli olsa bile ulusal temelde kadın örgütlenmesi yanlıştır. Esas olan Kürdistan kadınlarının Birleşik Kadın Örgütlenmesi’nde kendi ulusal kimlikleriyle yer almalarıdır.

Kürdistan komünistlerine de bu konuda büyük görev düşyor. Partimizin saflarında militan, önder kadınlar olmadan üstlendiğimiz görevleri hakkıyla yerine getiremeyiz. Feodal geleneklerin, pederşahi bakışların egemen olduğu Kürdistan’da bu alanda bir yetersizlik, küçümseme vardır. Partimizin yönetiminde ve örgütlerinde öncü, bilinçli kadınların bulunması, artık sadece görev, bir gereklilik değil, ayrıca bir ihtiyaçtır.

Bölüme ait diğer yazılardan!

KİMYASAL SİLAH KULLANAN FAŞİST TC DEVLETİNE KARŞI HEP BİRLİKTE SESİMİZİ YÜKSELTELİM !

KİMYASAL SİLAH KULLANAN FAŞİST TC DEVLETİNE KARŞI HEP BİRLİKTE SESİMİZİ YÜKSELTELİM ! Sömürgeci Türk devletinin …