Pazartesi , Haziran 5 2023
Home / Güncel / KKP MERKEZ KOMİTESİ AÇIKLAMASI: ”KKP KENDİNİ FESH ETTİ AÇIKLAMASI” YALANDIR

KKP MERKEZ KOMİTESİ AÇIKLAMASI: ”KKP KENDİNİ FESH ETTİ AÇIKLAMASI” YALANDIR

Bir sitede yayınlanan ”KKP 8. Kongresini yaparak kongre sonuç bildirisini yayınladı” başlıklı haber üzerine KKP Merkez Komitesi aşağıdaki açıklamayı gerekli görmüştür.

KKP’nin ”bundan bir yıl önce yarım kalan kongremizin devamı ve tamamlayıcısı” niteliğinde bir kongreyi 22 – 23 Eylül 2018 tarihinde yaptığı ve kendini fesh ettiği açıklaması yalandır.

1) Partiya Komünista Kürdistan (KKP) 13 – 14 Mayıs 2017’de 8. Kongresini zaten tamamlamıştı. Kongrede partiye tasfiyeciliği dayatan ve ÖSP lehine KKP’nin feshedilmesi için çabalayan bazı unsurlar ilk iki oylamada azınlıkta kalınca kongreyi terk ettiler. Bunların oy toplamı üçte bir oranına dahi erişemedi. Toplam delegelerin üçte ikiden fazlası halen mevcut olduğu ve ”kongre yeter sayısı” fazlasıyla bulunduğu için 8. kongre çalışmalarına devam etti ve başarıyla tamamlandı. Yani Mayıs 2017’de toplanan 8. Kongre’nin ”yarım kaldığı” iddiası yalandır.

2) 8. Kongreyi erkenden terk eden grup mesuplarının KKP’nin örgütsel işleyişinden bağımsız kendi özel platform örgütlenmelerini ısrarla devam ettirmeleri üzerine KKP Merkez Komitesi, 8. Kongre’nin verdiği yetkiye ve parti tüzüğünün gereğine uygun olarak bu unsurların parti üyeliklerine son verdi. Devrimci kamuoyunu bilgilendirmek için aşağıdaki açıklamayı yayınladı:

”DEVRİMCİ KAMUOYUNA

Partimiz KKP, uzun süredir tasfiye girişimi ile karşı karşıya kaldı. Son üç yılda iki kongre bir konferans toplayan Partimiz KKP her seferinde KKP’nin fesh edilmesini red etti ve tasfiye çabalarına Mayıs ayında yapılan 8. Olağanüstü Kongresi ile de son noktayı koydu.

Tasfiyeciliği dayatan ÖSP genel başkanı ve kontrolündeki Merkez Yürütme Kurulu, KKP 8. Olağanüstü Kongresinde ortaya çıkan iradeyi kabullenmediklerini beyan ediyor.

ÖSP hizibi mensupları 8.Kongrede ilk iki oylamadan sonra azınlıkta kaldıklarını gördüklerinde kongreyi terkedip gittiler. Buna rağmen sonrasında gerçekleri çarpıtıp çeşitli uydurma bahanelerle 8. Olağanüstü kongremizin iradesini ’’tanımadıklarını’’ açıklamak çok büyük bir talihsizliktir.

Partimizle organik, tüzüksel hiçbir ilişkisi bulunmayan özel ve tüzel şahısların, KKP adına hiç bir karar alma, söz söyleme, KKP adını kullanma hak ve yetkilerinin bulunmadığını herkese duyururuz.

ÖSP Genel başkanı, Partimizi bölmeye çalıştığı yetmezmiş gibi, parti üyelerimiz olduğunu düşündüğü kimseleri telefonla arayarak; onlardan KKP’nin yeni seçilen merkez organlarının kimlerden oluştuğunu öğrenmeye çalışıyor. Bu bilinçli deşifrasyon çabası büyük sorumsuzluktur. Kınıyor ve bu çabalardan vazgeçmesini öneriyoruz.

Kürdistan Komünist Partisi – KKP Merkez Komitesi, 14 Haziran 2017”

8. Kongre delegelerinin üçte biri bile olmayan ve partiden ihraç edilen bu kimselerin topladığı sözde ”tamamlayıcı” 8. Kongre sahtedir; geçersizdir; ayrıca etik değildir.

3) Toplandığı bildirilen bu sahte ”tamamlayıcı 8. Kongre”, 2016 24 Martında gerçekleşen 7. Kongre kararlarına bağlı olduğunu açıklıyor. 7. Kongrenin tartıştığı ve oyladığı konular şunlardır:

a) ÖSP temsilcisinin önerdiği gündem maddesi” Ya KKP ÖSPlileşsin, ya ÖSP KKPlileşsin” önerisi tartışıldı ve çoğunluk oyuyla reddedildi. Gündeme bile alınmadı.

b) ÖSP temsilcisi Merkez Komitesi Raporunun onaylanmamasını istedi. Gündemin bu maddesinde fesh etme ya da etmeme konusu etraflıca tartışıldı. Sonuçta KKP’nin fesh edilmesini reddeden MK Raporu delegelerin yüzde doksandan fazlasının oyuyla onaylandı ve bir kez daha fesh etme önerisi reddedilmiş oldu.

c) Son bir öneri ÖSP’nin KKPlileşmesini destekleme konusunda oldu. Bu öneri çoğunluk oyuyla kabul edildi. 13 – 14 Mayıs 2017’de yapılan 8. Kongre bu öneriyi bir kez daha ele aldı ve üçte iki çoğunluk oyuyla red etti; hükümsüz kıldı.

d) 7. Kongre bir Merkez Komitesi seçti. Bu Merkez Komitesi partiyi 8. Kongreye taşıdıktan sonra görevini tamamladı. .

4) Şimdiki sahte 8. Kongre toplayıcıları ÖSP ve KKP’nin birleşmesini onayladıklarını söylüyorlar. Böyle bir karar alma hak ve yetkileri yoktur. Bunlar ÖSP’ye KKP’nin program ve tüzüğünü değiştirme hakkını da tanıyorlar. ÖSP KKP program ve tüzüğünü değiştiremez; KKP ismini alamaz; bu türden hayati konular için KKP delegelerinin en az üçte iki çoğunluk oyu gerekir. Bu çoğunluk 2017’de tamamlanan KKP 8. Kongresinde partimizde kaldı; önemli kararlar aldı ve yeni bir Merkez Komitesi seçti. Şimdiki sahte kongrecilerin o andan itibaren KKP ile hiç bir ilişkileri kalmadı.

5) KKP fesh edilmiş değildir. 8. Kongrenin seçtiği KKP Merkez Komitesi halen görev başındadır. Partimiz bu ayın 15 – 16’sında IV. Konferansını toplamıştı. Konferansımız aşağıdaki duyuruyu kamuoyuna yansıtmıştı:

”- Konferansımız ÖSP başkanının hangi adla olursa olsun legal alanda sahte bir Komünist partisi kurmak çalışmalarının faşist diktatörlüğe hizmet nişanesi olmaktan öteye varamayacağını; tarihte örnekleri olan resmi Komünist Parti deneylerinin çirkin bir tekrarı olduğunu duyurur.” Konferansın öngörüsü sahte kongrecilerin davranışıyla teyid edilmiş oldu.

6) ”KKP yarım kalan 8. Kongreyi toplayıp kendini fesh etti” açıklaması, sorumsuzca, provokatif, etik dışı bir davranıştır. İtibar edilmemelidir.

26 Eylül 2018

Partîya Komunîst A Kurdîstan

K K P

Komîtaya Navendî

Bölüme ait diğer yazılardan!

HALKIMIZIN BAŞI SAĞOLSUN! KKP

HALKIMIZIN  BAŞI SAĞOLSUN   Bilindiği gibi Ülkemizin güneybatı kesimlerinde ve çok geniş bir alanı etkileyen şiddetli …