Home / Güncel / FAŞİZMİN VE SERMAYENİN SALDIRISINA KARŞI 1 MAYIS ALANLARINA!

FAŞİZMİN VE SERMAYENİN SALDIRISINA KARŞI 1 MAYIS ALANLARINA!

Emperyalist kapitalist sistemin tüm saldırılarına rağmen, dünya proletaryası hemen her ülkede yeniden toparlanıyor, mücadeleyi daha da yükseltiyor. Emekçi sınıfların devrimci karşı saldırısının şartları mayalanıyor.

Mayalanmakta olan yeni devrimci dalgaya karşı emperyalist kapitalizmin öne sürdüğü çözüm her türlü zorbalık ve baskının tırmandırılmasından başka bir şey değil.

Sözde burjuva demokrasisi, onun anavatanlarında dahi göstermelik hale geldi. Burjuva demokratik devlet ile faşist devlet arasındaki fark niceliksel boyuta düştü. Artık ”demokrasi”den faşizme atlamak; faşizmden ”demokrasi”ye çark etmek için bir adım ileri ya da geri sıçramak yetiyor.

Burjuvazinin ”merkez” partileri temelde ayrı pratik sergileyemiyorlar, politika üretemiyorlar. Tüm emperyalist, kapitalist ülkelerde ırkçı, kafatasçı söylemlerle ortaya çıkan faşist partiler de artık sözde demokrasilerin vitrinlerini süsleyerek söz sahibi oluyorlar.

İşçi-emekçi sınıfların mücadelesinin yükselişi karşısında tekelci kapitalizm her yerde kanser gibi faşizm üretiyor. Ama bu kez klasik faşizmden ya da açık askeri diktatörlüklerden farklı olarak demokrasi cübbesini bir çırpıda atmıyor; onun yerine bu cübbeyi sırtına geçiriyor. ”Güçlü devlet”i inşa ediyor; tüm güçleri tek elde yoğunlaştırıyor; var olan ”demokratik kurumları” faşist tarzda yeniden düzenliyor; sendikaları, siyasi partileri, medyayı, dernekleri iğdiş halde tutuyor.

Bu anlamda Türkiye yeni-faşizmin model ülkesi haline geldi. İktidarını sağlamlaştırdıkça büründüğü kuzu postunu üzerinden sıyıran islamcı faşizm ‘’Türk tipi’’ anayasasıyla kendini biçimsel olarak meşrulaştırdı. Faşizm artık anayasal! Burjuva devletin tüm kilit kurumlarında hakim! Ve istediğinde sivil yedek kuvvetleri de hazır.

Sömürgeci faşist Türk devleti uluslararası kapitalizm için ”bulunmaz Hint kumaşı” haline geldi. Putin’den Trump’a, Macron’dan May ve Merkel’e, Ruhani’den Suud ve Netanyahu’ya kadar uluslararası politikanın tüm cambazları için ”istikrarsız”, ”belirsiz” bir Türkiye yerine her ipte oynamaya müsait faşist bir Türkiye vazgeçilmez hale geldi.

17 yıllık islamcı faşist rejim yine de kendini yeterince güçlü hissetmiyor. Ayağının altını daha da sağlamlaştırmak için ekonomik temeli güçlendirmeye çalışıyor. Bu amaçla sözde ekonomik reform paketleri gündeme getiriyor.

Fakat dünya kapitalizminin olduğu gibi, Türk kapitalizminin bunalımı da köklü ve yapısaldır. Bugüne dek hiç bir reçete Türk kapitalizminin bunalımına kalıcı çözüm üretemedi; kronik hastalıklarına derman olamadı.

Türk kapitalizminin kronik yapısal çözümsüzlüğünün faturasını emekçi sınıflara kesen faşist hükümet, işçi ve emekçilerin sırtına ağır yükler getiren yeni ekonomik kararlar alıyor. Bu kararları proletaryanın ve emekçilerin sessiz sedasız sineye çekmesi mümkün değildir.

Faşist TC proletaryanın direnişini daha doğmadan boğmak için 31 Mart yerel seçimlerini bir korku atmosferi içinde ve seferberlik havasında yaptı. Ve seçimler sonrası bu korku atmosferi ve seferberlik halini halen sürdürmektedir. Türkiye’nin başkentinde asker cenazesinde CHPlilere gözdağı vermek adına linç etme girişimi de bunu en açık şekilde göstermektedir.

Biz işçi ve emekçiler 1 Mayıs’a bu koşullarda gidiyoruz. Hükümetin ve arkasındaki sermaye çevrelerinin ekonomik saldırı paketine karşı 1 Mayıs alanlarında en güçlü şekilde haykırmalı, isteklerimizi dile getirmeli, faşist iktidarın oyunlarını bozmalıyız.

Kürdistan’da işgal ve sömürgeciliğin yanı sıra kapitalist sömürü ve faşist baskı daha katmerli şekilde uygulanıyor. TC yıllardır esaret altında tuttuğu Kuzey Kürdistan yetmezmiş gibi Rojava’da da sömürgeci işgal rejimini kalıcılaştırmaya, genişletmeye çalışıyor.

Bu koşullar altında Kürdistan’da 1 Mayıs alanlarında daha coşkulu daha kitlesel bir şekilde faşizme, sömürgeciliğe, kapitalizme, emperyalizme dur demeliyiz.

İşçi sınıfının birlik dayanışma günü 1 Mayıs alanlarında hep birlikte haykıralım:

Kahrolsun faşizm, kapitalizm!

Kahrolsun sömürgecilik ve esaret!

25 Nisan 2019

Partiya Kominista Kurdistan

KKP
Merkez Komitesi

Bölüme ait diğer yazılardan!

1925 AYAKLANMASI!

1925 AYAKLANMASI!Birinci Pazar paylaşım savaşının son bulmasıyla yeniliğiye uğrayan devletlerin bulunduğu alanlarda çok sayıda ulus …