Perşembe , Aralık 1 2022
Home / Güncel / KKP PROGRAM KOMİSYONU’NA

KKP PROGRAM KOMİSYONU’NA

Müslümanlaştırılmış Pontoslu Rumlar ve Devrimci Karadeniz adına Tamer Çilingir Yoldaşın, KKP Program taslağına yönelik yapmış olduğu eleştirisini yayınlıyoruz. Kendisine ve Müslümanlaştırılmış Pontoslu Rumlar ve Devrimci Karadenize, çok teşekkür ediyoruz.

KKP PROGRAM KOMİSYONU’NA

Hazırlanan KKP Program Taslağına yönelik görüş belirtmemiz için bize yollanmış olunmasını çok değerli buluyor ve teşekkür ediyoruz.

Soykırımlar üzerine kurulmuş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları ve kendisi meşru olmayan bir devlettir. 1894’te Osmanlı padişahı Abdülhamit’in tahta çıkarılmasıyla başlayan soykırımlar süreci ilk etapta ulusal bilinci oluşmuş, ticaret ve komprador burjuvazilerinin ön aşamasına ulaşmış Hristiyan inancından uluslar hedef alınarak 1915’te Ermeni ve Süryanileri, 1919’dan sonra ise Pontos ve Küçük Asya Rum/Helenleri hedef alınarak şekillenmiştir.
Ermeni, Süryani, Pontos Rum/Helen ve Küçük Asya Rum/Helen soykırımları özünde sermayenin Müslümanlaştırılması projeleridir.
Osmanlı’nın yüzyıllar süren egemenliği sürecinde Hristiyan ve Yahudi toplumlarına yönelik Müslümanlaştırma politikaları, soykırımlar ve ardından cumhuriyetin ilanıyla birlikte daha önce Müslümanlaştırılmış Rum/Helenlerin yanı sıra Müslüman olan başta Kürt ulusu olmak üzere diğer etnik kimliklere karşı Türkleştirme olarak devam etmiştir. Asıl olarak Türk kimliği dışındaki tüm kimlikleri inkara dayanan bu süreç yüz yıllık cumhuriyet tarihi boyunca her türlü baskı, işkence ve katliam uygulanarak hayata geçirilmiştir.
Türkiye diye adlandırılan coğrafya asıl olarak Trakya, Küçük Asya, Pontos, Lazistan, Batı Ermenistan ve Kürdistan topraklarıdır.
Her şeyden önce ‘’Ülkemiz Kürdistan’dır; ulusumuz Kürt Ulusu’dur; dilimiz Kürtçe’dir’’ diye başlayan KKP Program Taslağı, bu yüz yıllık inkar ve asimilasyon politikalarına karşı doğru bir yerde durmaktadır.
Ayrıca KKP Program Taslağı Programına Ek; Güncel Asgari Program Taslağı başlığı altında, Genel Güncel Siyasi Talepler alt başlığında yer alan 7. Madde’nin
‘’Kürdistan’daki TC idari yapısının tamamen halk idaremizin organlarına bırakılması; Türk idari sistemi, valilik, kaymakamlık vb. kurumlarının kaldırılması; bunun yerine her ilin seçimle belirlenen özerk parlamentolarınca kurulan yerel hükümetler yönetiminin getirilmesi; ilçe, belde ve köylerin özyönetim esaslarına göre örgütlenmiş tüzel kişiliklerinin tanınması…’’ biçiminde belirtilmiş olması da bizce ideolojik ve politik perspektifin doğru ele alınmış olunduğunun göstergesidir.
İtiraz edeceğimiz nokta ise aynı başlık altındaki siyasi taleplerin 1. maddesinde yer alan ‘’Asgari programımızın temel hedefi mevcut faşist rejimin yıkılması, Türkiye’nin tam ve gerçek demokratikleştirilmesi ve Kürdistan’ın federal siyasi statü kazanmasıdır.’’ İfadesinde yer alan ‘Türkiye’nin tam ve gerçek demokratikleştirilmesi’ cümlesidir.
Türkiye diye bir devlet demokratik olmadığı için vardır, demokrasinin olması demek Türkiye devletinin kuruluşu sırasındaki suçlarla yüzleşmesi ve ortadan kalkması anlamına gelir; bu yüzden kendisi ve sınırları meşru olmayan bu devletin demokratikleşmesi mümkün değildir. Ancak tüm kurumlarıyla yıkılıp yerine başka devletlerin kurulması ile bu coğrafyada demokratikleşme sağlanabilir.
KKP Program Taslağında Ermeni, Süryani ve Rum Soykırımlarının tanınması ve özür dilenmesi talebi de bizler açısından değerlidir.
Genel olarak program taslağını olumlu bulduğumuzu belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Müslümanlaştırılmış Pontoslu Rumlar ve Devrimci Karadeniz adına
Tamer Çilingir
14 Aralık 2019

Bölüme ait diğer yazılardan!

KİMYASAL SİLAH KULLANAN FAŞİST TC DEVLETİNE KARŞI HEP BİRLİKTE SESİMİZİ YÜKSELTELİM !

KİMYASAL SİLAH KULLANAN FAŞİST TC DEVLETİNE KARŞI HEP BİRLİKTE SESİMİZİ YÜKSELTELİM ! Sömürgeci Türk devletinin …