Perşembe , Aralık 7 2023
Home / Güncel / ULUSAL BAYRAMIMIZ; NEWROZ KUTLU OLSUN!!

ULUSAL BAYRAMIMIZ; NEWROZ KUTLU OLSUN!!

ULUSAL BAYRAMIMIZ; NEWROZ KUTLU OLSUN

Halkımızın Newroz bayramını en içten dileklerimle kutlar ve ulusal bayramımız dolayısıyla Ülkemizin her parçasında halkımızın yükselttiği özgürlük mücadelesini bir kere daha saygıyla selamlarım.
Ulusumuzun içerisinde bulunduğu zor koşullara; ABD ve Rusya’nın ihanetlerine, emperyalist / sömürgeci devletlerin vekalet savaşının Ortadoğuda yarattığı kaos ortamına rağmen Ulusal Özgürlüğümüze dünden daha yakın bir zaman aralığında bulunduğumuzu tüm kardeşlerimin bilmesini istiyorum. Yine tüm kardeşlerimin bilmesini istiyorum ki; içinde yaşadığımız zaman, aramızdaki ayrılık noktalarını değil, birlik noktalarını öne çıkarma zamanıdır. Bilinen ortak paydalarımızı bir kez daha vurgulayalım:
Halkımızın iradesi dışında çizilmiş sınırlara rağmen Ülkemiz bir bütündür ve Kürdistan’ dır.
Uzun yıllar yasaklandığı, resmi dil olarak kullanılamadığı, eğitim ve yayın dili olma şansı kazanılamadığı için şiveler arası ayrılıklar giderilememiş olsa da, ulusal dilimiz bir bütündür ve Kürtçedir.
Halkımız tarafından ezelden beri kullanılan Yeşil –sarı – kırmızı renklerden oluşan bayrağımız , hepimizin ulusal bayrağıdır. Mahabat Cumhuriyeti günlerinden beridir de ulusal bayrağımıza resmi bir nitelik kazandırılmıştır.
Newroz ; Ulusumuzun özgürlük bayramıdır. Yaklaşık ikibin yıldır yaşatılan bir anonim gelenektir. Newroz halkımızın mitolojik destanlarının ilk akla gelenidir. Demirci Kawa , özgürlük mitimizin ilk kahramanıdır. Halkımız o nedenle ulusal bayramına kıskançca sahiplenmekte ve uğruna durmadan yeni kawaları kurban vermekten çekinmemektedir.
Ey ragip ulusal marşımızdır.
Ulusal haklarımızı eksiksiz elde etmek , özgür koşullarda kendi kaderimizi kendimizin belirlemesi ve Ulusumuzun dünya uluslar ailesinin eşit bir üyesi olabilmesi tüm kürtlerin ortak amacıdır. Ulusal haklarımızın kazanılması ve ülkemizin işgalden kurtarılması için halkımızın verdiği mücadelede yitirdiğimiz kardeşlerimize olan borcumuz da, çocuklarımızın geleceği için üstlendiğimiz görevlerimiz de ortaktır.
Ulusumuz ve halkımız için istediğimiz eksiksiz özgürlük, eşitlik adelet ve demokrasiyi; başta ülkemizde yaşayan ulusal ve dini azınlıklar olmak üzere tüm ortadoğu halkları ve dünya insanlığı için de istiyoruz.
Çünkü biz, insanı ve insanın içinde yaşadığı doğayı bir bütün olarak ele almaktayız. Ondandır ki, ülkemiz doğasının sömürgeci güçler tarafından talan ve tahrip edilmesine, nükleer ve kimyasal silahlarla kirletilmesine, Hasankeyf örneğinde olduğu gibi tarihsel miraslarımızın silinmeye çalışılmasına hep birlikte karşı koymak zorundayız.
Tüm bunlar Ulusumuzu meydana getiren tüm bireylerin, sınıf ve katmanların ortak paydalarıdır. Bu ortak paydalar doğrultusunda ortak akıl oluşturmak; ortak politikalar belirlemek ve ortak mücadele etmek tarihimizin omuzlarımıza yüklediği vazgeçilmez görevlerdir.
Özetle; bölgemizde süren bir savaş ve bu savaşın yolaçtığı sonu belirsiz bir kriz ortamı var. Bu kriz ortamından Ulusumuz ve halkımız lehine sonuçlar elde etmek zorundayız. Bunun için ise, bugüne kadar tam olarak denenmemiş olan Kürt ortak aklına, kürt ortak politikalarına ve kürt ortak mücadelesine ihtiyacımız var. Hem de çok acil olarak. Biz bunu başarabiliriz. Siyasi partilerimizin ve halkımızın tecrübe birikimi bu ağır görevin üstesinden gelebilecek yeterliliktedir. Yeterki ülke ve ulus gerçeğini başa alan ana güzargahta birlikte yürümeyi gerçekleştirebilelim.
Ortak akla ve ortak davranışa halkımızın ihtiyacı var. Çünkü Kürt halkı kendi geleceğini kendisi belirleyecektir. Ona bunu kimse bağışlamayacaktır.
Özgür ve demokratik Kürdistan her zamankinden daha yakındır. Yeterki bizler sorumluluklarımızın bilinciyle hareket edelim; sorumluluklarımızın gereğini yerine getirelim.
Yaşasın özgür ve demokratik kürdistan!
Özgür ve demokratik Kürdistan için mücadele eden herkeslere selam olsun.
Newroz kutlu olsun! Özgür ortamlarda Newroz bayramı kutlamak umut ve dileğiyle.
Partiya Kominista Kürdistan
(KKP) Genel Sekreteri
Halil Hazar
20.03.2020

Bölüme ait diğer yazılardan!

PARTİ PROGRAMINA EK; GÜNCEL ASGARİ PROGRAMI!

KKP, 10. Kongresininde Acil Demokratik Talepler programı kabul edildi. PARTİ PROGRAMINA EK: GÜNCEL ASGARİ PROGRAM …