Bir Yoldaşa Mektup [1*] Viladimir İliç Lenin

[Bir Yoldaşa Örgütsel Görevlerimiz Üzerine Mektup] BİR YOLDAŞA ÖRGÜTSEL GÖREVLERİMİZ ÜZERİNE MEKTUP Sevgili yoldaş, “St. Petersburg Devrimci Partisinin Örgütlenmesi” için hazırladığınız taslağın eleştirilmesi isteğinizi memnunlukla yerine getiriyorum.[2*] (Anlaşılan, bununla, St. Petersburg’daki Rusya Sosyal-Demokrat işçi Partisinin çalışmalarının örgütlenmesini kastediyorsunuz.) Ortaya koyduğunuz mesele öylesine önemli ki, St. Petersburg Komitesinin bütün üyeleri ve …

Devamı Okuyun..

Nereden Başlamalı? Vladimir İliç Lenin

Son yıllarda Rusya Sosyal – Demokratlarının karşısına çıkan “ne yapmalı” meselesi özel bir önem taşıyor. Bu mesele, (seksenlerin sonlarında ve doksanların başlarında olduğu gibi) hangi yolu seçmemiz gerektiği meselesi değil, bilinen yolda hangi pratik adımları atmamız gerektiği ve bu adımları nasıl atacağımız meselesidir. Bu da, pratik çalışmanın sistemi ve planı …

Devamı Okuyun..

Marks’ın Kapital’i [88] Friedrich Engels

I Yeryüzünde kapitalistler ve işçiler bulunduğundan beri, işçiler için bu kitap kadar önemli bir kitap çıkmadı. Bugünkü bütün toplumsal sistemimizin üzerinde döndüğü eksen olan sermaye ve emek arasındaki ilişki, ancak bir Alman’ın yapabileceği bir kavrayış ve kesinlikle, ilk kez bu kitapta bilimsel olarak geliştirilmiştir. Bir Owen’ın, bir Saint-Simon’un ya da …

Devamı Okuyun..

Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya ÖNSÖZ[325] Karl Marks

Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya ÖNSÖZ[325] Karl Marks İlk kez Zur Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx adlı kitapta yayınlanmıştır. Erstes Heft, Berlin 1859 Karl Marx, Contribution à la Critique de l’Economie Politique, Editions Sociales, Paris 1957 [Türkçe’ye çevirisi, Marks-Engels: Seçme Yapıtlar, Cilt: I, s: 607-612, Birinci Baskı, Sol Yayınları, …

Devamı Okuyun..

Kadrolar Üzerine Jozef Stalin

Kadrolar Üzerine Jozef Stalin SSCB Komünist (Bolşevik) Partisi XVII. Kongresine Sunulan Merkez Komite Çalışma Raporu 26 Ocak 1934 Bazıları, zaferin kendi kendine, yani diyelim ki kendiliğinden gelmesi için doğru bir parti çizgisi hazırlayıp geliştirmek, bunu yüksek sesle ilan etmek, onu tezler biçiminde, genel kararlar biçiminde sergilemek ve onu oybirliğiyle benimsemek …

Devamı Okuyun..

Bir Komünist Partisinin Altı Temel Karakteristik Özelliği Alvaro Cunhal

1961-1992 yılları arasında Portekiz Komünist Partisi MK Genel Sekreteri görevini yürüten, Uluslararası Komünist Hareketin seçkin ismi Alvaro Cunhal yoldaşın, 2001 senesinde Uruguay’ın Montevideo kentinde Uruguay Komünist Partisi’nin uzun yıllar MK Genel Sekreteri Rodney Arismendi yoldaş adına oluşturulan “Rodney Arismendi Vakfı” ‘nın düzenlediği uluslararası bir buluşmaya sunduğu çalışmanın IV. Bölümünü yayınlıyoruz. …

Devamı Okuyun..

BOLŞEVİK AJİTASYON VE PROPAGANDA TARZI ÜZERİNE – Georgi Mihayloviç Dimitrov

Faşizmin bütün ülkeler ve halklar için geçerli, evrensel bir gelişim şemasını ortaya koymak büyük bir yanlış olacaktır. Bu, gerçek bir mücadele sürdürmemize yardım etmeyecek, zararlı olacaktır. Üstelik meselenin böyle konulması, doğru ve tutarlı olarak yaklaşıldığında -gelişimin belirli bir aşamasında- faşizme karşı mücadele cephesi içine alınabilecek veya en azından tarafsız hale …

Devamı Okuyun..

EMPERYALİST TÜRKİYE

Selçuk Erez 26 Ocak 2017 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde çıkan ”ABD’ye ders olsun!” başlıklı yazısında TC Cumhurbaşkanı’nın şöyle dediğini yazıyor: “Ne diyorlar? ‘Türkiye Musul’a girmesin’. Ya nasıl girmeyeyim? Hiç ilgisi olmayanlar gelip giriyor. Neymiş? Bağdat onlara ‘Gel’ demiş. Öyle mi? 15 sene önce Saddam ‘Gel’ mi dedi bunlara?” Türk Cumhurbaşkanı’nın bu …

Devamı Okuyun..

HER TÜRLÜ MİLLİYETÇİLİĞE KARŞIYIZ DALAVERESİ

Türk devleti 90 yıl boyunca Kürtleri milliyetsizleştirmek, Türkleştirmek için denemedik yol bırakmamıştır. Türkleştirme ve Türkiyelileştirme çabaları sonuçsuz kalmış değil: Kürdistan bu süre zarfında Türkiye sayılmış; ‘’Türkiye olduğu’’ kafalara yerleştirilmiş, Kürdistan olduğu unutturulmuştur. Türk halkının olduğu kadar çok sayıda Kürdün de gözünde Kürdistan Türkiye’dir. Türkleştirme ve Türkiyelileştirme’de oldukça ileri gidilmiş olmasına …

Devamı Okuyun..

Aç Tavuk Kendini Darı Ambarında Görür – TC’nin Cihan Devleti Olma Hayalleri

Der Spiegel, 26 Ekim 2016 günkü ”Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğu Rüyası” başlıklı yazısında Yeni Şafak gazetesinden alınma bir harita veriyor. Harita Osmanlı’nın 1920 yılında sahip olduğu toprakları kapsıyor. Bugünkü Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki Batı Trakya (Teselya’ya kadar), Makedonya’nın bir kısmı, Girit, Rodos, Kıbrıs dahil Ege ve Akdeniz adaları, Rojava ve Güney …

Devamı Okuyun..