Rusya’da Parti-İçi Savaşımın Tarihsel Anlamı Viladimir İliç Lenin

YUKARDAKİ başlığın işaret ettiği konuya, Trotski ve Martov, Neue Zeit,[60] n° 50 ve 51’deki yazılarında değiniyorlar. Martov, menşevik görüşleri açıklıyor. Trotski, özellikle tumturaklı sözlerin ardına gizlenerek menşeviklerin dümen suyunda gidiyor Martov. “Rus deneyimi”ni şöyle özetliyor. “Blankici ve anarşist kültür eksikliği, marksist kültür üzerinde utku kazandı” (kastı: menşevizm üzerinde bolşevizm) “Avrupa’nın …

Devamı Okuyun..

Devrimci Maceracılık Vladimir İliç Lenin

Rusya tarihinin dev adımlarla ilerlediği fırtınalı günlerde yaşıyoruz ve bazan her yıl, durgun geçen onlarca yıldan daha büyük önem taşıyor. Reform sonrası dönemin yarım yüzyıllık sonuçları toparlanıyor ve önümüzdeki uzun, çok uzun yıllarda bütün ülkenin kaderini belirleyecek sosyal ve siyasi yapının temel taşları döşeniyor. Devrimci hareket şaşırtıcı bir hızla gelişmeye …

Devamı Okuyun..

Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı [*] Viladimir İliç Lenin

Rusya’da Sosyal-Demokrat çalışma için Ekim Devrimi’nden[2*] sonra ortaya çıkan yeni koşullar parti edebiyati sorununu gündeme getirmiştir. Yasal basınla yasadışı basın arasındaki ayrım; feodal, otokratik Rusya döneminden kalan bu hazin miras, artık ortadan kalkmaya başlamıştır. Ancak henüz yitip gitmış değildir, buna daha çok zaman var. Başbakanımızın ikiyüzlü hükümeti hâlâ öylesin azgın …

Devamı Okuyun..

Bir Yasalcı ile Bir Tasfiyecilik-Karşıtı Arasında Konuşma Vladimir İliç Lenin

Yasalcı: Bana öyle görünüyor ki, sosyal-demokrat basında tasfiyecilerle yapılan savaşımın ve tartışmaların aşırı sertliği, hırsı büyük ölçüde parlattı ve bir ölçüde anlaşmazlığın özünü gölgeledi. Tasfiyecilik-karşıtı: Tam tersi değil mi? Savaşımın sertliği, ideolojik ayrılıkların derinliğinden ileri gelmiyor mu? Ya da belki siz de, kof sözlerle ve yaygın bayat ifadelerle aradaki uçurumu …

Devamı Okuyun..

Bir Yoldaşa Mektup [1*] Viladimir İliç Lenin

[Bir Yoldaşa Örgütsel Görevlerimiz Üzerine Mektup] BİR YOLDAŞA ÖRGÜTSEL GÖREVLERİMİZ ÜZERİNE MEKTUP Sevgili yoldaş, “St. Petersburg Devrimci Partisinin Örgütlenmesi” için hazırladığınız taslağın eleştirilmesi isteğinizi memnunlukla yerine getiriyorum.[2*] (Anlaşılan, bununla, St. Petersburg’daki Rusya Sosyal-Demokrat işçi Partisinin çalışmalarının örgütlenmesini kastediyorsunuz.) Ortaya koyduğunuz mesele öylesine önemli ki, St. Petersburg Komitesinin bütün üyeleri ve …

Devamı Okuyun..

Nereden Başlamalı? Vladimir İliç Lenin

Son yıllarda Rusya Sosyal – Demokratlarının karşısına çıkan “ne yapmalı” meselesi özel bir önem taşıyor. Bu mesele, (seksenlerin sonlarında ve doksanların başlarında olduğu gibi) hangi yolu seçmemiz gerektiği meselesi değil, bilinen yolda hangi pratik adımları atmamız gerektiği ve bu adımları nasıl atacağımız meselesidir. Bu da, pratik çalışmanın sistemi ve planı …

Devamı Okuyun..

Marks’ın Kapital’i [88] Friedrich Engels

I Yeryüzünde kapitalistler ve işçiler bulunduğundan beri, işçiler için bu kitap kadar önemli bir kitap çıkmadı. Bugünkü bütün toplumsal sistemimizin üzerinde döndüğü eksen olan sermaye ve emek arasındaki ilişki, ancak bir Alman’ın yapabileceği bir kavrayış ve kesinlikle, ilk kez bu kitapta bilimsel olarak geliştirilmiştir. Bir Owen’ın, bir Saint-Simon’un ya da …

Devamı Okuyun..

Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya ÖNSÖZ[325] Karl Marks

Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya ÖNSÖZ[325] Karl Marks İlk kez Zur Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx adlı kitapta yayınlanmıştır. Erstes Heft, Berlin 1859 Karl Marx, Contribution à la Critique de l’Economie Politique, Editions Sociales, Paris 1957 [Türkçe’ye çevirisi, Marks-Engels: Seçme Yapıtlar, Cilt: I, s: 607-612, Birinci Baskı, Sol Yayınları, …

Devamı Okuyun..

Kadrolar Üzerine Jozef Stalin

Kadrolar Üzerine Jozef Stalin SSCB Komünist (Bolşevik) Partisi XVII. Kongresine Sunulan Merkez Komite Çalışma Raporu 26 Ocak 1934 Bazıları, zaferin kendi kendine, yani diyelim ki kendiliğinden gelmesi için doğru bir parti çizgisi hazırlayıp geliştirmek, bunu yüksek sesle ilan etmek, onu tezler biçiminde, genel kararlar biçiminde sergilemek ve onu oybirliğiyle benimsemek …

Devamı Okuyun..

Bir Komünist Partisinin Altı Temel Karakteristik Özelliği Alvaro Cunhal

1961-1992 yılları arasında Portekiz Komünist Partisi MK Genel Sekreteri görevini yürüten, Uluslararası Komünist Hareketin seçkin ismi Alvaro Cunhal yoldaşın, 2001 senesinde Uruguay’ın Montevideo kentinde Uruguay Komünist Partisi’nin uzun yıllar MK Genel Sekreteri Rodney Arismendi yoldaş adına oluşturulan “Rodney Arismendi Vakfı” ‘nın düzenlediği uluslararası bir buluşmaya sunduğu çalışmanın IV. Bölümünü yayınlıyoruz. …

Devamı Okuyun..