Çarşamba , Mayıs 22 2024
Home / Uncategorized @tr / IV.KONFERANS SONUÇ BiLDiRiSi!

IV.KONFERANS SONUÇ BiLDiRiSi!

KONFERANS SONUÇ BiLDiRiSi!
15-16 Eylül 2018 tarihinde toplanan KKP 4. Genel Konferansı gündemine aldığı konuları tartışmış ve aşağıdaki sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı kararlaştırmıştır:
-Konferansımız, 24 Haziran baskın seçimleriyle yürürlüğe konan yeni anayasal rejimi üzerine temellenen faşist diktatörlüğü tanımaz.
-Konferansımız, sömürgeci boyunduruğa, faşist diktatörlüğe, TC’nin militarist-emperyalist yayılmacı politikasına, azgın talan ve sömürüye, kadın düşmanlığına karşı Emek, Demokrasi, Özgürlük ve Barış mücadelesi yürüten güçleri birleşik mücadeleye çağırır. Bu yönde aktif politika yürütür, güç ve eylem birlikleri oluşturmaya, oluşanlar içinde yer almaya, Kürdistan’da Ulusal Demokratik Halk Cephesi, Türkiye genelinde Emek, Demokrasi, Sosyalizm cephesini örmeye çalışır.
-Konferansımız ÖSP başkanının hangi adla olursa olsun legal alanda sahte bir Komünist partisi kurmak çalışmalarının faşist diktatörlüğe hizmet nişanesi olmaktan öteye varamayacağını; tarihte örnekleri olan resmi Komünist Parti deneylerinin çirkin bir tekrarı olduğunu duyurur.

16 Eylül 2018
Partîya Komunîst A Kurdîstan
Komîta Navend

Bölüme ait diğer yazılardan!

ULUSAL BİRLİĞİN ACİLİYETİ VE DEVRİMCİ SORUMLULUK! BARAN CEM

Gare Dersleri; Ulusal Birliğin Aciliyeti ve Devrimci Sorumluluk!  Sömürgeci Faşist devlet TC‘nin Kürdistan‘ın üç parçasında …