Çarşamba , Şubat 28 2024
Home / Güncel / EN BÜYÜK SUÇ ORTAKLIĞ: ERMENİ SOYKIRIMI !!  

EN BÜYÜK SUÇ ORTAKLIĞ: ERMENİ SOYKIRIMI !!  

EN BÜYÜK SUÇ ORTAKLIĞ: ERMENİ SOYKIRIMI !!

Soykırıma uğramış Ermeniler, Ermeni soykırımının başlama tarihini 24 Nisan 1915 olarak kabul ederler. İstanbul’da yaşayan Ermeni aydın ve ileri gelenlerinin kurşuna dizilmek üzere evlerinden alındıkları tarihtir bu. 105 yıldır bu yara hiç durmadan kanamaktadır. Kanayan yaranın kabuk bağlamasını ne yazıkki İttihad i Terakki’nin devamcıları istemiyorlar. Çünkü korkuyorlar. Çünkü işledikleri suçun ne kadar büyük bir suç olduğunu biliyorlar. Soykırım gerçeğinin tüm çıplaklığı ile açığa çıkması, hesabının da sorulması/ verilmesi demektir. Yani TC yetkilileri “Devlette devamlılık esastır” diyorlar. Böylece soykırım kararının 1915 lerdeki devlet tarafından alınmış olduğunu da kabul etmiş oluyorlar. Bu anlamda haklılar.  Balkan savaşları ardından osmanlı İmparatorluğu Hiristiyan halkların çok büyük bir bölümünü kaybetti. Bunun üzerine korku ve paniğe kapılan sığ osmanlı devlet aklı, elde kalanı islami esaslar üzerinden koruyacağını sandı. Misaki Milli sınırları içerisinde yaşayan ve müslüman olmayan halklardan kurtulmak gibi korkunç bir politika belirleyip planladılar. Adana, Maraş katliamları gibi önceki yaşanmışlıklar bir yana, yıllarca süren planlamaların ardından 24 Nisan 1915’e gelindi. 24 Nisanda  işaret fişeğinin atıldığında, devletin resmi ve gayri resmi tüm birimleri o korkunç kırıma ve tehcire hazırlanmışlardı. İttihad i terakki şeflerinin planlarının iki aşamalı olduğu sonraki süreçlerden anlaşılıyor. İlk elden Ermeni ve Süryanilere yöneliniyor. Bu yaklaşık iki milyon insan demektir. İkinci aşamada Hiristiyan Rumlar ve Yahudilerden kurtulmak planlanıyor. Ki bunlarda az değil. Tahmini bir milyon kadarlar. Anlaşılacağı gibi, yaklaşık üç milyon insanı yerinden yurdundan kovmak, direnebilecekleri önceden yoketmek öyle kolay kolay uygulanabilecek bir politika değildir. Enver paşa ve ekibi  bunu bilmektedir. Ondandır ki, yıllarca tüm devlet aygıtını seferber ederler ve Müslüman halkları Hiristiyan halklara karşı kışkırtırlar. Bu kışkırtma kuru kuru propaganda değildir.Açıkca suç ortaklığına davettir. Yalanın propagandası değil, talanın propagandası yapılır. Geniş kitleler “ Beş ermeni öldürenin cennete gideceği” yalanına inanmasalar da, Ermenilerin evleri çil çil altınla dolu”  talan çağrısına uyarlar. Evler arsalar, bağlar bahçeler, tarlalar, sayısız küçük – büyük iş yerleri, neredeyse Anadolunun tüm büyük işletmeleri, biriktirilmiş her türden sermaye, yastık altı varlıklar ve hatta Gayri müslimlerin genç kadınları rüşvet olarak suç ortaklığı yapacaklara vadedilir. Yalnızca talan hakkı verilmekle yetinilmez. Talan başlamadan “Eli silah tutan” tüm erkekler bir vesileyle devletçe toplanır. Toplananlar kurşuna dizilir. Böylece talana uygun ortam hazırlanır. Konuyla ilgili herkesler bilirler ki, Dersimliler Enver paşaların bu suçuna  ortak olmamışlardır. Başka yörelerde Dersimliler gibi konu komşusuna sahiplenen kısmi azınlıklar elbette olmuştur. Çoğunluk kitlelerin yaşanan katliam ve talanlara sessiz kaldığını söylemek için o günleri görmüş olmak gerekmiyor. Hiç azımsanmayacak sayıda Türk ve Kürt kitlelerinin ise katliama ve talana katıldıkları; Devletle suç ortaklığına girdikleri aşikardır. Bu büyük suç ortaklığına şüpheyle bakacaklara yalnızca şunu hatırlatmak bile yeter: Birbuçuk milyon Ermeninin en az üçyüzbin adet konutu vardır. Nerede  onca konut ve kimler şimdi o evlerin sahipleri? Örneğin, Erzurum Kongresinin yapıldığı bina, ilk TBMM binası ve Çankaya Köşkü Ermenilerindir. Şimdi kimin? Bu büyük suç ortaklığının kara lekesi mutlaka ve mutlaka temizlenmelidir. Şüpesiz asıl suçlu; kararı veren, planlamayı yapan ve uygulamayı gerçekleştiren devletin kendisidir. Bu böyledir diye devlete suç ortaklığı edenleri yok sayamayız. “Bizi komşularımız öldürdü” sözlerini duymamazlıktan gelemeyiz. Komşuları öldürülür ve sürgüne gönderilirken susanlar, sustukları kadar suçludurlar.

Yaşasın halkların kardeşliği!

Partiya Komünist a Kurdistan

KKP

Merkez Komitesi

24.04.2020

 

Bölüme ait diğer yazılardan!

1925 AYAKLANMASI!

1925 AYAKLANMASI!Birinci Pazar paylaşım savaşının son bulmasıyla yeniliğiye uğrayan devletlerin bulunduğu alanlarda çok sayıda ulus …