Home / Makaleler (page 7)

Makaleler

Rojava’ye Kürdistan’da Olası Gelişmeler Ve Sonuçları! Serhat Arosya

Rojava’ye Kürdistan’da Olası Gelişmeler Ve Sonuçları! Kürdistan’ın dört parçasında mücadele boyutlanmış ve işgalci, ilhak dört devleti zor duruma sürüklemiştir. Bu tarihsel süreçte Rojava Kürdistan parçası dünya gündemine DAEŞ karşı yürütmüş olduğu amansız Savaş’ta girmiştir. Rojava Kürdistan’ı TC devleti ben bir kaşık suda boğarım hesaplarıyla emperyalist devletleri işgale ve ilhaka razı …

Devamı Okuyun..

SOYALİST HAREKET GAFLET VE DELALET UYKUSUNDAN UYANMALIDIR

Sanırsınız devrim olmuş. Emekçi halklar kölelikten kurtulup özgürlemişler. Kadınlar cinsiyetçi ayrımcılıktan kurtulmuşlar. Sünni olmayan inanç sahipleri özgürce inançlarını yaşayacaklarmış gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. 31 Mart seçimleri sonrası estirilen siyasi atmosfer böyle. Dahası bu havanın etkisiyle 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin nelere kadir olabileceği gibi hayaller şimdiden üretilmeye başlandı bile. …

Devamı Okuyun..

Vladimir İliç Lenin Rus Sosyal-Demokrat Hareketi İçindeki Reformculuk

Vladimir İliç Lenin Rus Sosyal-Demokrat Hareketi İçindeki Reformculuk Eylül 1911 Marx-Engels-Marxism V. I. Lenin SON on yıllarda kapitalizmin yaptığı çok büyük ilerleme ve bütün uygar ülkelerde işçi sınıfı hareketinin hızla gelişmesi, bujuvazinin proletaryaya karşı tutumunda büyük bir değişiklik yarattı. Özel mülkiyetin ve rekabet özgürlüğünün mutlak dokunulmazlığının savunulmasında, ideologları ve siyasal …

Devamı Okuyun..

Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri Vladimir İliç Lenin

BİZİM öğretimiz —demiştir Engels, kendini ve ünlü dostunu kastederek— bir dogma değil, bir eylem kılavuzudur. Bu klasik tümce, marksizmin çok sık gözden kaçırılan bu yönünü, dikkat çekici bir güç ve anlatımla vurgulamaktadır. Ve bu yönü gözden kaçınırsak, marksizmi tek-yanlı, çarpıtılmış ve cansız bir şeye döndürmüş oluruz; onu yaşam kanından yoksun …

Devamı Okuyun..

Gerilla Savaşı Vladimir İliç Lenin

Gerilla eylemi sorunu, partimizi ve işçi yığınlarını büyük ölçüde ilgilendirmekte olan bir sorundur. Bu sorunla biz geçmişte birçok kez ilgilendik, ve şimdi de vaadettiğimiz gibi, görüşlerimizin daha tamamlanmış bir açıklamasını sunmayı amaçlıyoruz. I Başından başlayalım. Mücadele biçimleri sorununun incelenmesinde, her marksistin temel istemleri nelerdir? İlk önce, marksizm, öteki tüm ilkel …

Devamı Okuyun..

Avrupa İşçi Hareketi İçindeki Ayrılıklar Viladimir İliç Lenin

Avrupa ve Amerika işçi hareketinin bugünkü başlıca taktiksel farklılıkları, aslında, bu harekette egemen teori haline gelmiş olan marksizmden ayrılan iki büyük eğilime karşı bir savaşıma indirgemiştir. Bu iki eğilim, revizyonizm (oportünizm, reformizm) ve anarşizmdir (anarko-sendikalizm, anarko-sosyalizm). Emek hareketine egemen olan marksist teoriden ve marksist taktiklerinden bu her iki ayrılma da …

Devamı Okuyun..

Rusya’da Parti-İçi Savaşımın Tarihsel Anlamı Viladimir İliç Lenin

YUKARDAKİ başlığın işaret ettiği konuya, Trotski ve Martov, Neue Zeit,[60] n° 50 ve 51’deki yazılarında değiniyorlar. Martov, menşevik görüşleri açıklıyor. Trotski, özellikle tumturaklı sözlerin ardına gizlenerek menşeviklerin dümen suyunda gidiyor Martov. “Rus deneyimi”ni şöyle özetliyor. “Blankici ve anarşist kültür eksikliği, marksist kültür üzerinde utku kazandı” (kastı: menşevizm üzerinde bolşevizm) “Avrupa’nın …

Devamı Okuyun..

Devrimci Maceracılık Vladimir İliç Lenin

Rusya tarihinin dev adımlarla ilerlediği fırtınalı günlerde yaşıyoruz ve bazan her yıl, durgun geçen onlarca yıldan daha büyük önem taşıyor. Reform sonrası dönemin yarım yüzyıllık sonuçları toparlanıyor ve önümüzdeki uzun, çok uzun yıllarda bütün ülkenin kaderini belirleyecek sosyal ve siyasi yapının temel taşları döşeniyor. Devrimci hareket şaşırtıcı bir hızla gelişmeye …

Devamı Okuyun..

Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı [*] Viladimir İliç Lenin

Rusya’da Sosyal-Demokrat çalışma için Ekim Devrimi’nden[2*] sonra ortaya çıkan yeni koşullar parti edebiyati sorununu gündeme getirmiştir. Yasal basınla yasadışı basın arasındaki ayrım; feodal, otokratik Rusya döneminden kalan bu hazin miras, artık ortadan kalkmaya başlamıştır. Ancak henüz yitip gitmış değildir, buna daha çok zaman var. Başbakanımızın ikiyüzlü hükümeti hâlâ öylesin azgın …

Devamı Okuyun..

Bir Yasalcı ile Bir Tasfiyecilik-Karşıtı Arasında Konuşma Vladimir İliç Lenin

Yasalcı: Bana öyle görünüyor ki, sosyal-demokrat basında tasfiyecilerle yapılan savaşımın ve tartışmaların aşırı sertliği, hırsı büyük ölçüde parlattı ve bir ölçüde anlaşmazlığın özünü gölgeledi. Tasfiyecilik-karşıtı: Tam tersi değil mi? Savaşımın sertliği, ideolojik ayrılıkların derinliğinden ileri gelmiyor mu? Ya da belki siz de, kof sözlerle ve yaygın bayat ifadelerle aradaki uçurumu …

Devamı Okuyun..